Zwiększona aktywność na granicy polsko-ukraińskiej

W ostatnich miesiącach, granica polsko-ukraińska stała się jednym z najbardziej ruchliwych miejsc w Europie. Funkcjonariusze Straży Granicznej odnotowują nieustający napływ osób przekraczających granicę w obu kierunkach.

Dnia 3 września, służby graniczne odprawiły w przejściach granicznych kierujących się z Ukrainy do Polski aż 30,5 tys. osób. Tak duża liczba osób przekraczających granicę w ciągu jednego dnia to dowód na zwiększoną mobilność między oboma krajami. Od 24 lutego 2022 roku, od kiedy obserwujemy wzrost ruchu na granicy, odprawiono już ponad 15,244 mln osób zmierzających z Ukrainy do Polski.

W przeciwnym kierunku, czyli z Polski do Ukrainy, ruch również jest bardzo duży. Wspomnianego 3 września odprawiono 30,3 tys. osób, a od 24 lutego liczba ta osiągnęła już poziom 13,527 mln osób.

Wzmożona aktywność na granicy polsko-ukraińskiej może wynikać z różnych czynników, w tym z wzajemnych inwestycji, rosnącej wymiany handlowej, turystyki oraz migracji zarobkowej.

Funkcjonariusze Straży Granicznej pracują nieustannie, aby zapewnić płynność ruchu na granicy i jednocześnie zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa. Ich zaangażowanie i profesjonalizm przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania ruchu granicznego.

Ogromna liczba osób przekraczających granicę w obu kierunkach jest wyrazem bliskich relacji, które łączą Polskę i Ukrainę. Dzięki połączeniu sił Straży Granicznej oraz odpowiednich służb ukraińskich, obywatele obu krajów mogą cieszyć się swobodnym przekraczaniem granicy, będąc jednocześnie pewni jej bezpieczeństwa.

Foto: Straż Graniczna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *