Zwiększenie diety dla żołnierzy na granicy Polsko-Białoruskiej

Rosnące napięcia na granicy polsko-białoruskiej oraz zwiększone zaangażowanie żołnierzy w jej ochronę skłoniły Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) do podjęcia ważnej decyzji. Chodzi o zwiększenie wysokości przysługujących żołnierzom diet. Jest to ruch, który ma na celu nie tylko docenić zaangażowanie wojskowych, ale również podnieść ich morale w trudnych warunkach służby.

Ustawa o obronie ojczyzny przewiduje przysługujące żołnierzom zawodowym diety w przypadku wykonywania zadań poza stałym miejscem służby. Rozporządzenie MON-u dotyczące należności pieniężnych dla żołnierzy zawodowych przy przemieszczeniach i podróżach służbowych dokładnie określa te stawki.

Jeżeli chodzi o żołnierzy biorących udział w szkoleniach i ćwiczeniach poligonowych, obowiązująca stawka diety wynosi 45 zł. Tymczasem w przypadku czasowej relokacji jednostki lub pododdziału przysługuje im 25% tej kwoty, co równa się 11,25 zł. Osobno, żołnierze wspierający Straż Graniczną w działaniach związanych z ochroną terytorialną państwa mają prawo do diety w wysokości 150% standardowej stawki, co przekłada się na 67,50 zł dziennie.

Jednakże MON planuje rewizję tych stawek, szczególnie dla żołnierzy angażowanych w ochronę granicy. Projekt zmian zakłada wzrost diety z obecnych 150% do 400%, co oznacza, że żołnierze otrzymaliby 180 zł za każdy dzień służby poza stałym miejscem. To dotyczy również tych, którzy w ramach specjalnych operacji szkoleniowych realizują zadania wyznaczone przez ministra obrony narodowej.

Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej podkreślają konieczność podwyższenia stawek diet dla żołnierzy w związku z narastającym napięciem na wschodnich granicach Polski. Wskazują oni na skomplikowaną sytuację na granicy polsko-białoruskiej, wzrost liczby prób nieautoryzowanego przekraczania granicy oraz nasilające się działania hybrydowe ze strony Rosji. Istnieją obawy, że w najbliższym czasie sytuacja na granicy, zwłaszcza w województwach podlaskim i lubelskim, może ulec pogorszeniu. Aby przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom, MON planuje zwiększenie obecności wojsk w tym regionie.

Nie jest to jednak nowość, ponieważ już od pewnego czasu obserwujemy zwiększanie liczby wojskowych na wschodzie kraju. W sierpniu minister Mariusz Błaszczak postanowił na wniosek Straży Granicznej wysłać dodatkowe oddziały do patrolowania granicy polsko-białoruskiej oraz włączyć je do operacji „Bezpieczne Podlasie”. Obecnie kilka tysięcy żołnierzy wspiera działania pograniczników w tym obszarze.

Zmiany w przepisach mają na celu dodatkowe zmotywowanie żołnierzy do służby dzięki lepszym warunkom finansowym oraz rekompensatę za trudności związane z pracą w wymagających warunkach. Według ustawy o obronie ojczyzny nowe stawki przysługiwać będą nie tylko żołnierzom zawodowym. Projekt przewiduje również, że w sytuacji kumulowania się uprawnień do różnych diet, żołnierz otrzyma wyższą stawkę. Nowe przepisy zaczną obowiązywać dzień po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, jednak podwyższona dieta ma być wypłacana już od 24 sierpnia bieżącego roku.

Źródło: Polska Zbrojna
fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *