rekrutacja boa policja

Otwarte rekrutacje, podnoszenie poziomu kandydatów i stały napływ zainteresowanych – tak obecnie kształtuje się obraz naboru do służby kontrterrorystycznej z cywila. Za tydzień wszyscy chętni będą mieli okazję, by przyjrzeć się temu procesowi z bliska.

Nabór do pododdziałów kontrterrorystycznych nie tylko się rozwija, ale z każdą nową grupą zyskuje na jakości – zapewnia podinsp. Mariusz Olechnowicz, naczelnik Wydziału Szkoleniowo-Bojowego CPKP „BOA”. A to wszystko dzięki zmianom w przepisach wprowadzonym w 2022 roku, które umożliwiły rekrutację bezpośrednio do policyjnych pododdziałów kontrterrorystycznych.

Za nami już cztery naboje z cywila, które przyniosły 34 nowych specjalistów. Co ciekawe, nie wszyscy, którzy się zgłosili, zostali przyjęci. Wśród 63 kandydatów, tylko 15 przeszło pozytywnie cały proces selekcji. Trudno jednak mówić o niespodziance. Służba w szeregach kontrterrorystów nie jest dla każdego. Wyłanianie elity wymaga precyzyjnej selekcji, a jak podkreśla podinsp. Olechnowicz, testy nie są stworzone „dla nadludzi”, ale są przemyślane i mają na celu doboru najlepszych.

Według naczelnika, kandydaci coraz lepiej rozumieją wymagania stawiane przez kontrterrorystów. Przygotowanie do testów stało się bardziej świadome, co przekłada się na lepsze wyniki. To dowód na to, że informacje na temat procesu rekrutacji stają się bardziej dostępne dla zainteresowanych. Co ważne, kontrterroryści zwracają uwagę na indywidualne podejście do kandydatów, wskazując im obszary do poprawy i zachęcając do ponownego zgłoszenia.

Jak zauważa podinsp. Olechnowicz, wielu kandydatów to osoby związane z innymi służbami, które widzą w kontrterrorystach swoje miejsce. Swoją decyzję motywują pasją i chęcią bycia częścią elity w zakresie bezpieczeństwa kraju.

Dołącz do BOA

Jeżeli zastanawiasz się, czy to droga dla Ciebie, to już 20 października br. masz okazję spotkać się z kontrterrorystami. W Warszawie, na lotnisku Bemowo, będzie można zobaczyć z bliska sprzęt, którym posługują się specjaliści, dowiedzieć się więcej o służbie i, być może, zdecydować o swojej przyszłości w szeregach kontrterrorystów.

Rekrutacja do służby kontrterrorystycznej to szansa dla wszystkich, którzy chcą pracować u boku najlepszych. Jeżeli jesteś gotowy podjąć wyzwanie, kontrterroryści czekają na Ciebie.

Więcej informacji

Najważniejsze informacje o rekrutacji do BOA

Z początkiem 2022 roku wprowadzono zmiany w przepisach dotyczących procesu rekrutacji do policyjnych pododdziałów kontrterrorystycznych. Nowe regulacje otworzyły drzwi przed kandydatami, którzy do tej pory nie mogli aplikować o miejsce w tym elitarnej formacji.

Przed wprowadzeniem owych zmian, rekrutacja była ograniczona głównie do osób z innych służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, a także funkcjonariuszy takich jednostek jak ABW, AW, SWW, SKW czy CBA. Zmiana ta, daje teraz szansę osobom spoza tych kręgów, aby móc służyć Polsce w tak prestiżowym i wymagającym charakterze.

Czego szuka Policja w kandydatach?

Policyjni specjaliści z kontrterrorystycznych pododdziałów podkreślają, że najważniejsze są wytrwałość i zaangażowanie. Chociaż sprawność fizyczna jest kluczowa, niekoniecznie szukają oni osób o wybitnych zdolnościach sportowych. To, co jest nieodzowne, to zdolność do długotrwałego wysiłku z dużym obciążeniem. Sam sprzęt, który muszą nosić na co dzień, waży od 30 do 40 kg. Dodatkowo, służba w tym pionie to zobowiązanie na długie lata – aż 25 lat.

Przebieg procesu rekrutacji BOA

Proces rekrutacji składa się z kilku etapów. Przede wszystkim kandydat musi spełnić pewne podstawowe wymogi, takie jak obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu. Po złożeniu dokumentów kandydat musi przejść test wiedzy, test sprawności fizycznej oraz test psychologiczny, dostosowany do specyfiki służby kontrterrorystycznej. Ostatecznym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna.

To, co wyróżnia rekrutację do służby kontrterrorystycznej od standardowego procesu rekrutacji do Policji, to dodatkowe umiejętności, które mogą zdecydować o przyjęciu kandydata. Jeśli ktoś jest ratownikiem, ratownikiem medycznym, posiada uprawnienia do wykonywania prac podwodnych czy jest instruktorem sportów walki, zyskuje dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym.

Zmiany w przepisach otworzyły nowe możliwości dla wielu chętnych, aby wstąpić w szeregi policyjnych pododdziałów kontrterrorystycznych. Pomimo nowych możliwości, proces rekrutacyjny pozostaje wymagający, ale dla tych, którzy są gotowi podjąć wyzwanie, jest to szansa na służbę w jednym z najbardziej prestiżowych pododdziałów Policji.

Fot. Policja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *