Od 24 czerwca 2024 roku żołnierze Żandarmerii Wojskowej rozpoczęli służbę na granicy polsko-białoruskiej, w ramach działań Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie (WZZ Podlasie). Ich obecność ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym newralgicznym regionie.

Zadania żandarmów na granicy

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej będą pełnić różnorodne funkcje, skupiając się przede wszystkim na:

  • Patrolach: regularne patrole wzdłuż granicy mają na celu monitorowanie sytuacji i szybkie reagowanie na ewentualne incydenty.
  • Kontroli zachowania tłumu: żandarmi są przygotowani do działania w sytuacjach zbiorowego naruszenia porządku, zapewniając bezpieczeństwo zarówno mieszkańcom, jak i migrantom.
  • Szkoleniach: żołnierze będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z funkcjonariuszami innych służb zaangażowanych w ochronę granicy, przyczyniając się do podnoszenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa.

Współpraca i zabezpieczenie

Żandarmeria Wojskowa ściśle współpracuje z Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w zakresie realizacji zadań związanych z udziałem żandarmów w WZZ Podlasie. Żołnierze są odpowiednio wyposażeni w sprzęt oraz środki bojowe, a także zabezpieczeni pod względem logistycznym i medycznym.

Podstawa prawna

Moduł Zadaniowy Żandarmerii Wojskowej został sformowany na potrzeby WZZ Podlasie na podstawie Szczegółowego zakresu działania Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2024 roku. Decyzja ta zmienia wcześniejsze ustalenia dotyczące udziału Sił Zbrojnych RP w pomocy Straży Granicznej.

Zaangażowanie Żandarmerii Wojskowej w ochronę granicy polsko-białoruskiej stanowi ważny element kompleksowych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa kraju i jego obywateli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *