Szkolenie personelu i powrót pensjonariuszy do bezpiecznej – odkażonej placówki, to dwa ostatnie z sześciu etapów przywracania normalnego funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej, jakie realizują Zespoły Interwencji Kryzysowych. Pełen cykl wsparcia właśnie zakończył się powrotem mieszkańców do DPS w  Drzewicy.

Dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy pomyślnie zamknął się trudny etap związany z ich wcześniejszą ewakuacją. Dzięki sprawnej akcji żołnierzy powrócili oni do placówki, którą traktują jak swój prawdziwy dom.

Wykonanie wymazów, przeprowadzenie triażu, ewakuacja z placówki, dekontaminacja pomieszczeń, szkolenie personelu i powrót pensjonariuszy – tak w dużym skrócie wyglądają działania Zespołów Interwencji Kryzysowej (ZIK) wydzielonych z Sił Zbrojnych do wsparcia DPS. Zespoły są kierowane do działania przez Dowództwo WOT na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego lub odpowiedniego wojewody.

W Niedzielę Wielkanocną (12 kwietnia br.) żołnierze 9 Łódzkiej Brygady OT ewakuowali podopiecznych DPS w Drzewicy koło Opoczna. Było to jeszcze przed faktycznym usankcjonowaniem się ZIK. Na żołnierzy WOT i wojsk operacyjnych spadł ciężar przeprowadzania całej akcji. Począwszy od transportu osób w podeszłym wieku (w tym chorych i niepełnosprawnych) do szpitala w Tomaszowie, poprzez dekontaminację przeprowadzoną przez 5 Pułk Chemiczny z Tarnowskich Gór, aż po uporządkowanie, wietrzenie pomieszczeń i wniesienie zabranych wcześniej sprzętów.

— Staraliśmy się, by mieszkańcy zastali wszystko tak, jak to było przed opuszczeniem przez nich domu — mówi mjr Arkadiusz Rubajczyk, rzecznik prasowy 9ŁBOT.

Siedemnastu podopiecznych DPS w Drzewicy powróciło do swojej placówki 27 kwietnia. Jest to pierwsza placówka w Polsce, do której po ewakuacji, realizowanej także przez ZIK, powrócili podopieczni. Akcję transportowania pacjentów do DPS przeprowadzili żołnierze ZIK, w skład którego wchodzi 9 Łódzka Brygady Obrony Terytorialnej i 25 Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.

— Wszystko przebiegło zgodnie z planem — mówi ppłk. Marcin Siudziński, zastępca dowódcy 9ŁBOT. — W ciągu nieco ponad trzech godzin zakończyliśmy przewożenie pacjentów ze szpitali. Widać było jak cieszą się, że są już w Drzewicy. Czują, że są już w domu, bo szpital to jednak szpital.

Co równie ważne, tego samego dnia na terenie drzewickiego DPS oraz DPS w Niemojowicach k. Żarnowa odbyło się szkolenie dla personelu tych ośrodków.

— Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia związane z Covid-19 — mówi kpr. Marta Adamów, kwalifikowany medyk z 9ŁBOT. — Przekazałam pracownikom tych placówek czym jest wirus, jak się przed nim zabezpieczać, w tym jak korzystać ze środków ochrony osobistej.

Zespoły Interwencji Kryzysowych (ZIK) WOT są tworzone na bazie brygad obrony terytorialnej oraz sił kierowanych do ich wsparcia przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych i Inspektorat Wsparcia SZ i utrzymywane w 6 godzinnej gotowości do podejmowania działań.

Cykl działania Zespołu Interwencji Kryzysowych

Do głównych zadań ZIK należy: 1) pobieranie wymazów od mieszkańców, pracowników oraz personelu PDS oraz ich przekazywanie do laboratoriów; 2) przeprowadzenie segregacji (triażu) mieszkańców, personelu i pracowników DPS w celu przygotowania ewakuacji do placówek medycznych; 3) ewakuacja mieszkańców, personelu i pracowników do wskazanych placówek medycznych; 4) dekontaminacja pomieszczeń, sprzętu oraz pojazdów użytych do ewakuacji; 5) szkolenia mieszkańców, pracowników i personelu DPS w zakresie wdrożenia czynności mających na celu wyeliminowanie transmisji koronawirusa; 6) odtworzenie pierwotnej zdolności DPS do funkcjonowania.

Źródło: informacja prasowa

Fot. WOT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *