Wspólne ćwiczenia 17 WBZ i terytorialsów

W ramach szkolenia żołnierze z 7bSKW i 151 blp uczestniczyli w zajęciach z planowania i prowadzenia obrony w terenie zurbanizowanym. Była to okazja do doskonalenia umiejętności taktycznych i wymiany doświadczeń między wojskami operacyjnymi i obrony terytorialnej. Zajęcia były podzielone na cztery zadania, które wymagały sprawnego wykorzystania pojazdów KTO Rosomak, środków pozoracji i amunicji ćwiczebnej.

Jak podkreślał kierownik zajęć ppłk Piotr Sromala, dowódca ćwiczącego 7bSKW, obrona w terenie zurbanizowanym jest jednym z najważniejszych elementów szkolenia. – Zajęcia mają na celu przygotować żołnierzy do działań zarówno podczas kryzysu, jak i operacji w trakcie otwartego konfliktu, dlatego działania w terenie zurbanizowanym są tak ważne – mówił.

Kpt. Dawid Grobelski – instruktor z 7bSKW dodawał: – Walka w terenie zurbanizowanym , to jeden z najtrudniejszych elementów prowadzenia działań. Żołnierze musieli wykazać się nie tylko umiejętnościami strzeleckimi, ale także współpracą i komunikacją.

Wspólne ćwiczenia 17 WBZ i terytorialsów

Pierwsze zadanie polegało na ubezpieczonym podejściu do budynku, wejściu do KTO Rosomak i wyjściu. Żołnierze musieli zadbać o bezpieczeństwo własne i kolegów oraz o prawidłowe ustawienie pojazdu. Drugie zadanie wymagało taktycznego wejścia i wyjścia z budynku oraz desantu z pojazdu w ruchu z zajęciem pozycji i podejściem do budynku, który osłaniany był przez pojazd KTO Rosomak. Żołnierze musieli wykorzystać element zaskoczenia i szybkości działania. Trzecie zadanie polegało na obronie budynku przed atakiem przeciwnika. Żołnierze musieli odpowiednio rozmieścić się w budynku, zapewnić obserwację i ostrzał oraz wykorzystać środki pozoracji. Czwarte zadanie dotyczyło przeprowadzenia kontrataku na zajęty przez przeciwnika budynek. Żołnierze musieli współdziałać z pojazdem KTO Rosomak, który zapewniał wsparcie ogniowe i logistyczne.

Zajęcia były oceniane przez dowódców i instruktorów pod kątem poprawności wykonania zadań, współpracy między żołnierzami i wykorzystania sprzętu. Kpt. Krzysztof Ciupak, dowódca kompanii lekkiej piechoty ze 151 blp w Skwierzynie, podsumował: – To była doskonała okazja wymiany doświadczeń żołnierzy wojsk operacyjnych oraz obrony terytorialnej. Na co dzień szkolimy się według różnych programów i z innym przeznaczeniem. Warto jednak podkreślić, że wszyscy możemy wykonywać zadania w tym samym środowisku działań, terenie zurbanizowanym. Żołnierze wysoko ocenili jakość współpracy oraz przygotowanie do zajęć obu stron.

Zdjęcia: st. szer. spec. Marek Wojdan

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *