15.11.2019 Slupsk Wcielenie 7PBOT Fot. DWOT

Jakie są zarobki w WOT? Ile zarabia żołnierz Obrony Terytorialnej? Jakie są zarobki terytorialsów? Kompendium wiedzy o Wojskach Obrony Terytorialej. Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to jeden z pięciu rodzajów sił zbrojnych Polski, tuż obok wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej i wojsk specjalnych.

Do Wojsk Obrony Terytorialnej może wstąpić każdy kto posiada obywatelstwo Polskie, jest zdolny fizycznie i psychicznie do pełnienia czynnej służby wojskowej. Dodatkowo musi mieścić się w przedziale wiekowym od 18 – 55 lat dla szeregowych i do 63 lat dla podoficerów i oficerów. Kandydat nie może być również karany za przestępstwo umyślne. Ile zarabia żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej?

Wojska Obrony Terytorialnej – zarobki

Stawka dzienna uposażenia zasadniczego żołnierzy Obrony Terytorialnej (OT) od 1 stycznia 2019 roku wynosi 104,03 zł dla szeregowego tej formacji. Starszy szeregowy dostaje 107,68 zł; kapral – 118,63 zł; st. kapral – 120,45 zł; plutonowy – 122,28 zł; sierżant – 125,93 zł; st. sierżant – 127,75 zł; mł. chorąży – 131,40 zł; chorąży – 135,05 zł; st. chorąży – 140,53 zł; st. chorąży sztabowy – 144,18 zł; podporucznik – 153,30 zł; porucznik – 155,13 zł.

Dodatkowo żołnierzom wojsk OT wypłacany jest dodatek za gotowość, który wynosi 365 zł.

Minimum szkoleniowe w miesiącu dla terytorialsa to dwa dni. Jest to minimum programowe. Ilość dni jest zależna od stopnia, stanowiska i kursu, który przechodzą żołnierze ochotnicy. Im większa odpowiedzialność, tym więcej jest takich dni szkoleniowych w miesiącu. Jeśli chodzi o dodatek za gotowość bojową to jest on niezależny od stopnia wojskowego. Dodatek wypłacany jest za służbę rotacyjną ochotnika w wymiarze co najmniej dwóch dni w miesiącu.

Podsumowując. Zarobki żołnierzy Obrony Terytorialnej wynoszą (stawka dzienna):

 • Szeregowy – 104,03 zł;
 • Starszy szeregowy – 107,68 zł;
 • Kapral – 118,63 zł; st;
 • St. Kapral – 120,45 zł;
 • Plutonowy – 122,28 zł;
 • Sierżant – 125,93 zł;
 • St. sierżant – 127,75 zł;
 • Mł. chorąży – 131,40 zł;
 • Chorąży – 135,05 zł;
 • St. chorąży – 140,53 zł;
 • St. chorąży sztabowy – 144,18 zł;
 • Podporucznik – 153,30 zł;
 • Porucznik – 155,13 zł.

Fot. WOT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *