26 marca bieżącego roku wicepremier i minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, uczestniczył w spotkaniu wielkanocnym z żołnierzami Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) KFOR (Kosovo Force) w bazie Camp Novo Selo, położonej w Kosowie. Wydarzenie to miało szczególne znaczenie, gdyż było okazją do wyrażenia uznania i wsparcia dla polskich żołnierzy pełniących misję związane z utrzymaniem pokoju i stabilności w regionie.

W spotkaniu wziął udział również gen. dyw. Maciej Klisz, dowódca operacyjny RSZ, co podkreślało rangę wydarzenia oraz zaangażowanie Polski w działania na rzecz bezpieczeństwa nie tylko w Kosowie, lecz także w innych obszarach, gdzie polscy żołnierze pełnią swoje misje sojusznicze.

W swoim przemówieniu wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie zaangażowania Polski w działania na rzecz bezpieczeństwa, zarówno w Kosowie, jak i w innych obszarach, gdzie polscy żołnierze działają na rzecz utrzymania stabilności. Szef MON zaznaczył, że ponad 1300 polskich żołnierzy i pracowników wojska działa obecnie w ramach dziewięciu kontyngentów wojskowych poza granicami kraju, co dowodzi aktywnego zaangażowania Polski w międzynarodowe wysiłki na rzecz pokoju i bezpieczeństwa.

Wyrażając wdzięczność za poświęcenie i oddanie polskich żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji służących poza granicami kraju, wicepremier podkreślił, że ich zaangażowanie stanowi nie tylko dowód ofiarności wobec społeczeństwa, ale również źródło dumy dla całego kraju. Wicepremier Kosiniak-Kamysz również zaznaczył, że obecność Sił Zbrojnych RP w operacjach międzynarodowych jest istotnym elementem w systemie bezpieczeństwa NATO.

Obchodząc w tym roku 25. rocznicę wejścia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego, minister Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska jest silnym i lojalnym sojusznikiem, gotowym do wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z Traktatu Północnoatlantyckiego, włącznie z wykonaniem artykułu V, który dotyczy wspólnej obrony.

Minister Kosiniak-Kamysz podziękował również żołnierzom za ich zaangażowanie w misje, które często wymagają długotrwałego oddalenia od rodzin i domów. Podkreślił, że ich służba przyczynia się do zapewnienia pokoju i stabilności w regionie. Wyraził również nadzieję, że spokój i pokój będą towarzyszyć im każdego dnia ich służby.

Misja KFOR w Kosowie, działająca od czerwca 1999 roku, jest jedną z kluczowych operacji wojskowych NATO. Polski kontyngent, obecny na teatrze działań sił KFOR od początku misji, odgrywa istotną rolę w utrzymaniu stabilności w regionie. Obecnie, 49. zmiana polskiego kontyngentu liczy około 250 żołnierzy, którzy wspierają kosowskie władze w różnych aspektach, w tym w zwalczaniu przemytu i przestępczości zorganizowanej.

Wicepremier i minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, swoją obecnością podkreślił znaczenie zaangażowania Polski w utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie oraz wyraził wsparcie i wdzięczność dla polskich żołnierzy pełniących misje poza granicami kraju. Jego słowa stanowią wyraz uznania dla ich poświęcenia oraz solidarności z rodzinami żołnierzy, którzy oddają się służbie dla dobra wspólnoty międzynarodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *