W ramach ciągłego doskonalenia umiejętności i przygotowania do różnorodnych zadań, żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej (WOT) biorą udział w intensywnym szkoleniu z obsługi Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP). Aktualnie, zespół instruktorów z tej jednostki wspiera szkolenie 8-osobowej grupy z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

Podlascy Terytorialsi zdobyli już znaczne doświadczenie w zakresie wykorzystania BSP, co zostało udowodnione ich współpracą z Państwową Strażą Pożarną podczas gaszenia pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego w 2020 roku. Wówczas grupy rozpoznania obrazowego przeprowadziły około 20 lotów w ciągu 30 godzin, monitorując obszar o powierzchni niemal 6 tysięcy hektarów. To doskonały przykład praktycznego wykorzystania technologii w celu skutecznego zarządzania sytuacją kryzysową i ochrony środowiska.

Od 2022 roku, 1. Podlaska Brygada WOT kontynuuje rozwijanie swoich umiejętności poprzez realizację wspólnych ćwiczeń i szkoleń z grupami rozpoznania obrazowego WOT, wojskami operacyjnymi oraz sojuszniczymi. Ta współpraca umożliwia wymianę wiedzy, doświadczeń oraz doskonalenie technik i procedur z zakresu obsługi BSP.

W trakcie obecnych szkoleń, instruktorzy z 1. Podlaskiej Brygady przekazują swoją wiedzę i doświadczenie uczestnikom z 17. Wielkopolskiej Brygady, umożliwiając tym samym zdobycie nowych umiejętności w obszarze operacji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. Szczególny nacisk kładziony jest na praktyczne aspekty, takie jak planowanie misji, analiza danych z BSP oraz efektywne wykorzystanie zebranych informacji.

Szkolenie z BSP stanowi ważny element przygotowania żołnierzy Obrony Terytorialnej do dynamicznych i zmiennych sytuacji, w których wykorzystanie nowoczesnych technologii może przynieść kluczowe korzyści. Działania te wpisują się również w szerszy kontekst współczesnych trendów w dziedzinie obronności, kładąc nacisk na rozwój zdolności do przeciwdziałania różnorodnym zagrożeniom i sytuacjom kryzysowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *