Terytorialsi i strażacy szkolili się z medycyny pola walki (7)

W minionym tygodniu w Centrum Szkolenia WOT zorganizowało kolejną edycję kursu CLS – Ratownika Pola Walki. W szkoleniu poza kilkunastuosobową grupą żołnierzy WOT, udział wzięli także żołnierze wojsk operacyjnych oraz funkcjonariusze straży pożarnej. Jest to już kolejny kurs jaki Centrum Szkolenia WOT realizuje we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Głównym zadaniem kursu CLS jest uzyskanie przez żołnierzy wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności z zakresu ratownictwa pola walki. W czasie prowadzonego szkolenia, kursanci kształtują poczucie odpowiedzialności, a instruktorzy uczą ich podejmowania szybkiej reakcji podczas działań ratunkowych.

„W czasie trwania kursu instruktorzy przekazują nam ogrom wiedzy poparty konkretnymi przykładami i tu na szczególną uwagę zasługuje bardzo dobra jego organizacja oraz sposób nauczania opierający się na działaniach głównie praktycznych, a nie teoretycznych” – powiedziała st.szer. Katarzyna Giełbutowska z 3 Podkarpackiej Brygady OT.

Kurs Ratownika Pola Walki jest także kolejnym szkoleniem, które pozwala na rozwinięcie współpracy pomiędzy Komendą Miejską PSP z Torunia, a Centrum Szkolenia WOT. Pod koniec ubiegłego roku strażacy wspólnie z Terytorialsami organizowali na terenie całego kraju szkolenia z zakresu przeciwdziałania hipotermii, a tym razem mieli możliwość nauczenia się nowych algorytmów postępowania w sytuacjach występujących na polu walki.

„Kurs Ratownika Pola Walki pokazał nam całkowicie nowe podejście do działań niż te, które realizujemy w swojej codziennej służbie. Specyfika realizacji działania ratownika w sytuacji pokoju jest zgoła inna niż w sytuacjach konfliktu zbrojnego. Na tym kursie spotykamy się głównie z udzielaniem pomocy w sytuacjach postrzałów, z którymi praktycznie nie mamy do czynienia na co dzień.” – dodał bryg. Arkadiusz Stec z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej z Torunia.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego, ps. „Trzaska” w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.

Źródło: Inforwire.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *