Terytorialna służba wojskowa pozwala na pogodzenie życia zawodowego i prywatnego ze służbą Ojczyźnie. Jeżeli chcesz ubiegać się o powołanie do tej formacji, złóż wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje analizę dokumentów, rozmowę kwalifikacyjną oraz badania zdolności do czynnej służby wojskowej (komisja lekarska i wojskowa pracownia psychologiczna).

O przyjęcie do korpusu: 

  • OFICERÓW – mogą się ubiegać osoby z wyższym wykształceniem,
  • PODOFICERÓW – osoby z co najmniej średnim  wykształceniem,
  • SZEREGOWYCH – osoby z wykształceniem co najmniej gimnazjalnym.

Szkolenie podstawowe możesz odbyć jednorazowo – w sposób ciągły lub okresowo w dniach wolnych od pracy. 

Jako żołnierz Obrony Terytorialnej będziesz pełnić służbę rotacyjnie (w jednostce  wojskowej – co najmniej raz w miesiącu przez dwa dni w czasie wolnym od pracy) lub dyspozycyjnie (poza jednostką wojskową), od 1 roku do 6 lat, a jeżeli będziesz zainteresowany dalszą służbą, możesz wystąpić o jej przedłużenie.

Na czas trwania służby otrzymasz mundur i niezbędny ekwipunek, a także – w trakcie pełnienia służby w jednostce wojskowej – bezpłatne wyżywienie (lub równoważnik) oraz ubezpieczenie.

Ponadto za każdy dzień pełnienia służby rotacyjnej otrzymasz wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Równocześnie za każdy miesiąc pełnienia terytorialnej służby wojskowej będzie Ci przysługiwał dodatek za gotowość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *