Podczas dwudniowego posiedzenia Komitetu Wojskowego NATO w Brukseli, szefowie obrony państw członkowskich i partnerów Sojuszu omawiali najważniejsze kwestie związane z bezpieczeństwem i obronnością. Wśród nich były m.in. nowe plany obronne NATO, transformacja Sojuszu, wsparcie dla Ukrainy i współpraca z partnerami. Wśród uczestników obrad znalazł się również generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego WP, który reprezentował Siły Zbrojne RP.

Pierwszego dnia obrad, generał Kukuła został oficjalnie przywitany przez przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO, admirała Roba Bauera. Było to pierwsze spotkanie generała Kukuły w tym gronie od czasu objęcia przez niego stanowiska szefa Sztabu Generalnego WP w listopadzie 2023 roku. Generał Kukuła podziękował admirałowi Bauerowi za gratulacje i zapewnił o pełnym zaangażowaniu Polski w działania Sojuszu.

Następnie szefowie obrony wysłuchali prezentacji dwóch najwyższych dowódców NATO: generała Christophera G. Cavoliego, Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych w Europie (SACEUR) i generała Philippe’a Lavigne’a, Naczelnego Dowódcy Sojuszniczego ds. Transformacji (SACT). Generał Cavoli omówił aktualną sytuację w obszarze odstraszania i obrony NATO, ze szczególnym uwzględnieniem postępów we wdrażaniu i wykonalności nowych planów obronnych. Generał Lavigne przedstawił zaś główne kierunki transformacji Sojuszu, skupiając się na przyszłości operacji wielodomenowych oraz adaptacji dowodzenia i kontroli NATO. Szefowie obrony dyskutowali także o planie działania dotyczącym dostosowania Sojuszu do obecnych i przyszłych zagrożeń.

W dalszej części obrad szefowie obrony poruszyli tematy związane z zintegrowaną obroną powietrzną i przeciwrakietową oraz interoperacyjnością w obszarze powietrznym. Podkreślili znaczenie tych obszarów dla skutecznego odstraszania i obrony Sojuszu oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa cywilnego. Szefowie obrony zwrócili także uwagę na potrzebę dalszego rozwoju zdolności cybernetycznych, kosmicznych i informacyjnych.

Pierwszy dzień posiedzenia Komitetu Wojskowego zakończył się spotkaniem w formacie Rady NATO-Ukraina, w którym uczestniczyli także szefowie obrony państw wspierających Ukrainę: Danii, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski i Wielkiej Brytanii. Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację na froncie wojny z Rosją oraz zagadnienia dalszego wsparcia NATO i sojuszników dla Ukrainy. Szefowie obrony wyrazili solidarność z Ukrainą i potwierdzili gotowość do kontynuowania pomocy wojskowej, politycznej i praktycznej.

Drugiego dnia posiedzenia Komitetu Wojskowego odbyło się spotkanie szefów obrony z ich odpowiednikami z Partner Interoperability Advocacy Group (PIAG) z Australii, Austrii, Irlandii, Nowej Zelandii i Szwajcarii. Dyskusje dotyczyły obecnych i przyszłych możliwości rozwoju współpracy w zakresie interoperacyjności wojskowej. Szefowie obrony podkreślili znaczenie partnerstwa dla bezpieczeństwa międzynarodowego i zobowiązali się do dalszego pogłębiania wspólnych działań.

Posiedzenie Komitetu Wojskowego NATO w Brukseli było ważnym forum wymiany poglądów i konsultacji między szefami obrony państw członkowskich i partnerów Sojuszu. Szefowie obrony wykazali się wysokim poziomem zrozumienia i zaangażowania w sprawy bezpieczeństwa i obronności. Szefowie obrony podziękowali także admirałowi Bauerowi za jego skuteczne przewodnictwo Komitetowi Wojskowemu NATO i życzyli mu powodzenia w nowej roli Sekretarza Generalnego NATO, którą objął 1 stycznia 2024 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *