W dniu 8 grudnia br. zakończy się roczne szkolenie załóg śmigłowców oraz żołnierzy wojsk inżynieryjnych, poświęcone niszczeniu zatorów lodowych na rzekach. To wyjątkowe przedsięwzięcie, organizowane raz w roku, gromadzi blisko 60 saperów, którzy zdobywają niezbędne umiejętności, mające zastosowanie w ekstremalnych warunkach zimowych.

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie specjalistycznych drużyn do skutecznego działania w sytuacjach awaryjnych, takich jak masywne zatkania rzek lodem. Te umiejętności są kluczowe w akcjach ratowniczych podczas ekstremalnych mrozów, powodzi czy podtopień obszarów zalewowych, a także w przypadku zniszczeń mostów spowodowanych przez potężne kry lodowe.

Miejsce szkolenia to Inowrocław, gdzie za organizację odpowiada 2 Pułk Inżynieryjny. Piloci z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz 56 Bazy Lotniczej wspierają działania saperów, umożliwiając im szybkie dotarcie w miejsca trudno dostępne dla pojazdów lądowych. To jednocześnie doskonała okazja do współpracy dwóch różnych rodzajów Sił Zbrojnych, ćwiczących skuteczną koordynację działań w warunkach pola walki.

Podczas trwania szkolenia, żołnierze doskonalą umiejętności rozpoznawania pokryw i zatorów lodowych, analizy wałów przeciwpowodziowych oraz różnych metod ich niszczenia. Ćwiczenia obejmują także przygotowanie wyposażenia grup minerskich, określanie wielkości ładunków niezbędnych do wykonania prac minerskich, a także zabezpieczanie mostów przed szkodliwym wpływem spływającego lodu.

Rzetelne przygotowanie do działań w ekstremalnych warunkach atmosferycznych stanowi klucz do skutecznej obrony cywilnej oraz ratunkowej. Szkolenie, które trwało przez cały tydzień, pozwala żołnierzom doskonalić swoje umiejętności, co wpływa na gotowość Sił Zbrojnych do skutecznego reagowania w przypadku kryzysów związanych z zatorami lodowymi na rzekach.

Foto: Sławomir Bartosik Lotnicza Agencja Fotograficzna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *