W pierwszej połowie 2024 roku NATO planuje przeprowadzenie serii ćwiczeń o wspólnym kryptonimie STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24). Udział w tych manewrach weźmie około 90 tysięcy żołnierzy z państw NATO oraz Szwecji.

Polska, pełniąc rolę jednego z państw-gospodarzy podczas STDE-24, zobowiąże się do przyjęcia na swoim terytorium znacznej liczby żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem tych ćwiczeń będzie przeprowadzenie krajowego manewru o nazwie DRAGON-24 (DR-24) przez Polskę. Ćwiczenie to rozpocznie się już na przełomie lutego i marca. Celem DR-24 będzie przetestowanie zdolności Sił Zbrojnych RP do skutecznej reakcji na potencjalny wielowymiarowy kryzys o charakterze zbrojnym. W ten sposób Polska ma przyczynić się do wzmocnienia potencjału odstraszania i obrony Sojuszu, jednocześnie demonstrując siłę i determinację wynikającą z jedności państw członkowskich.

W ćwiczeniu DR-24 weźmie udział około 20 000 żołnierzy i 3500 jednostek sprzętu z 10 państw NATO, w tym około 15 000 żołnierzy Sił Zbrojnych RP. Uczestnicy zostaną poddani sprawdzianowi współdziałania oraz wykonywania zadań bojowych na lądzie, w powietrzu i na morzu. Ponadto, oprócz działań militarnych w tych obszarach, przeprowadzone zostaną także działania wojsk w cyberprzestrzeni.

Główne siły zaangażowane w ćwiczenie DR-24 zostaną wydzielone z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Jednakże, udział wezmą także żołnierze wojsk specjalnych, sił powietrznych, marynarki wojennej oraz obrony terytorialnej. W ramach tegorocznego przedsięwzięcia wezmą udział również elementy wojsk sojuszniczych stacjonujących w Polsce, w tym natowskiej grupy bojowej eFP (enhanced Forward Presence).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *