W najbliższą niedzielę żołnierze 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. cc. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. ,,Nurt” złożą przysięgę wojskową w nietypowych okolicznościach. Konieczne będzie dostosowanie się do wymaganych obostrzeń w dobie panującej pandemii.

W niedzielę 26 lipca na kieleckiej „Bukówce”, gdzie ma siedzibę 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej przysięgę złoży ponad 60 terytorialsów. Wieńczy ona 16-dniowe szkolenie podstawowe, które  rozpoczyna służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej.

W marcu tego roku przez rozprzestrzenianie się koronawirusa, Wojska Obrony Terytorialnej zmieniły tryb działania ze szkoleniowego na antykryzysowy. Zostały między innymi zawieszone wszystkie szkolenia i uroczystości wojskowe. Wraz ze stopniowym luzowaniem obostrzeń, zaczęto przywracać szkolenia żołnierzy. Pierwsze szkolenie podstawowe w dobie pandemii Świętokrzyscy Terytorialsi rozpoczęli 11 lipca, a jego zwieńczeniem będzie wypowiedzenie słów roty przysięgi: „Ja żołnierz Wojska Polskiego, Przysięgam !…”.

Wśród ochotników ponad 20 ma wykształcenie wyższe, jest wielu studentów studiów technicznych, są ekonomiści, nauczyciele, inżynier,  prawnik, informatyk, geodeta oraz pracownicy administracyjni. Wśród nowych żołnierzy jest również 11 kobiet. Są również m.in. bracia bliźniacy Ryszard i Roman Nowakowie. Obydwaj są uczniami Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach na kierunku technik mechatronik. Na co dzień razem się uczą, a teraz razem służą w 10 Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, najliczniej  reprezentowany jest powiat kielecki (24 żołn.) oraz sandomierski, pińczowski i ostrowiecki (po 8 żołn.). Na czele miast są Kielce i Ostrowiec Św. Nowi żołnierze zasilą głównie 102 batalion  lekkiej piechoty w Sandomierzu oraz w mniejszej ilości 101 batalion w Kielcach.

Wszystkie czynności związane z uroczystością, zostaną dostosowane do obecnych wymogów bezpieczeństwa i zaleceń służb sanitarnych. Żołnierze będą składali przysięgę stojąc w maseczkach w odległości 2 m. od siebie. Na uroczystości nie będzie licznego grona znamienitych gości oraz rodzin bliskich żołnierzy.

Formowanie brygady rozpoczęło się w trzecim etapie budowy WOT, na początku 2018 roku. Struktura powstawała szybko, już w wrześniu zaczęły się pierwsze szkolenia, a pierwsza – historyczna przysięga świętokrzyskich Terytorialsów odbyła się 23 września w Kielcach. Dowódcą brygady jest płk Grzegorz Motak. Brygada liczy dzisiaj ponad 1300 żołnierzy rozmieszczonych w dwóch batalionach:  Kielce i Sandomierz. Dowództwo brygady znajduje się w Kielcach.

Misją 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. majora cc. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt” jest obrona i wspieranie społeczności województwa świętokrzyskiego. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.

Źródło: infowire.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *