W piątek, 22 grudnia, port Świnoujście stał się miejscem wzruszającej ceremonii powitania załóg okrętu flagowego ORP Kontradmirał X. Czernicki oraz trałowców ORP Drużno i ORP Hańcza, które po blisko półrocznej misji powracają do kraju. To był niezwykły moment, nie tylko dla Marynarki Wojennej, ale także dla Polski, która po raz piąty w historii mogła być dumna z dowódcy, komandora porucznika Piotra Bartosewicza, stojącego na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 (SNMCMG1).

Stały Zespół Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 to najstarsza z czterech grup okrętowych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Komandor porucznik Piotr Bartosewicz od 6 lipca 2023 roku pełnił zaszczytną funkcję dowódcy tej grupy, kierując działaniami okrętów znanych jako „Tarcza Przeciwminowa Europy”. W ciągu ostatnich miesięcy oficerowie, podoficerowie i marynarze z różnych krajów, wchodzących w skład SNMCMG1, razem doskonalili swoje umiejętności, stanowiąc jednocześnie solidny zespół zdolny do wykonywania najtrudniejszych zadań.

Podczas uroczystości powitania, komandor porucznik Piotr Bartosewicz podkreślił profesjonalizm załogi oraz podziękował wszystkim zaangażowanym za ich sumienne i skuteczne działania. Wzruszające słowa dowódcy zaznaczyły, że rodziny marynarzy mają pełne prawo do dumy z osiągnięć swoich bliskich na morzu.

Przez blisko pół roku, w składzie SNMCMG1 operowało 10 okrętów z 6 różnych krajów, a okrętem flagowym był dumnie reprezentowany przez ORP Kontradmirał X. Czernicki. Dodatkowo, po raz pierwszy w historii, do udziału w zespole skierowano dwa trałowce projektu 207P – ORP Drużno i ORP Hańcza. Wspólnie skutecznie przeprowadzili operacje przeciwminowe, usuwając niebezpieczne obiekty podwodne na obszarze blisko 190 km² morza.

Misja SNMCMG1 nie była jedynie testem umiejętności, ale również potwierdzeniem wysokiej gotowości Polskich Sił Przeciwminowych. Komandor porucznik Piotr Bartosewicz podkreślił, że zakończenie działań SNMCMG1 to zarazem zakończenie historycznego rozdziału w obecności Polski w strukturach NATO. Polska Marynarka Wojenna wniosła istotny wkład, a trzy okręty oraz dowództwo stanowiły trzon tzw. Tarczy Przeciwminowej NATO.

Głównym zadaniem Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi na morskich szlakach komunikacyjnych. W trakcie blisko 130 dni na morzu, załoga ORP Kontradmirał X. Czernicki uczestniczyła w różnorodnych ćwiczeniach, takich jak Sandy Coasts 2023, Northern Coasts 2023, czy Freezing Winds 23. Dodatkowo, okręty skutecznie neutralizowały niebezpieczne obiekty na dnie wód terytorialnych kilku krajów, biorąc udział w operacjach usuwania niewybuchów z okresu II wojny światowej.

Niebagatelne znaczenie miała również prezentacja bandery, czyli wizyty w portach sojuszniczych i krajów partnerskich. ORP Czernicki odwiedził łącznie 18 portów w 11 różnych krajach, podkreślając obecność Polski w strukturach NATO. Te wizyty nie tylko budowały silny sojusz, ale także umożliwiały marynarzom zapoznanie się z miejscami pamięci poświęconymi polskim bohaterom.

Łącznie na pokładzie ORP Kontradmirał X. Czernicki pokonano blisko 12 000 mil morskich, podczas gdy trałowce ORP Drużno i Hańcza operujące głównie w rejonie Morza Bałtyckiego przebyły odpowiednio około 10 200 i 10 500 mil morskich. To imponujące osiągnięcie potwierdza nie tylko zdolności załogi, ale również polskiego zaangażowania w utrzymanie bezpieczeństwa na morskich szlakach komunikacyjnych. Duma z tych wyczynów niech będzie wspólna dla całego narodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *