31 lipca br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Tomasz KLIMEK, Komendant Miejski Policji insp. Piotr ZABUSKI oraz Dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Mirosław BRYŚ podpisali długo procedowane porozumienie formalizujące ich współprace – jest ono deklaracją podejmowania wspólnych działań m.in. w zakresie zarządzania kryzysowego, ratowania życia ludzkiego i poszukiwania osób zaginionych oraz działalności szkoleniowej.

Ostatnie miesiące współpracy opierały się na silnym wsparciu funkcjonariuszy na przejściach granicznych, działaniach w związku z zapobieganiem i opóźnianiem rozprzestrzeniania się pandemii tj. wspólne patrole, pomoc w kontrolowaniu przestrzegania kwarantanny.

Podpisany dokument przekłada się na praktyczne działania i usprawnia podejmowanie wspólnych akcji wojska i policji na szczeblu lokalnym. Obie formacje mają swoje zadania i swoje role, ale pośród nich dostrzegamy potężne pole do współpracy w obszarze działań ratowniczo-poszukiwawczych czy przeciwkryzysowych. Postanowiono więc zebrać wspólne siły zarówno i przygotować się do wspólnych działań prowadzonych w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych. Planowane są również wspólne szkolenia.

W związku z podpisanym porozumieniem żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej nieustannie zobowiązują się pomagać w ratowaniu życia, zdrowia i mienia – wierni hasłu „Zawsze gotowi, zawsze blisko”

Źródło & FOT: informacja prasowa WOT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *