W najbliższy weekend w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej wstąpi ponad 300 ochotników z sześciu województw: lubelskiego, pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.

Większość powołań dotyczy ochotników, którzy do tej pory nie mieli do czynienia ze służbą wojskową. Osoby te przejdą 16-dniowe szkolenie podstawowe, które ma charakter wprowadzający w szereg obszarów, które będą rozwijane w późniejszych etapach służby: m.in. szkolenie strzeleckie, przygotowanie do działania na współczesnym polu walki, terenoznawstwo, elementy SERE (działania w izolacji) i podstawy medycyny taktycznej. Pierwszym sprawdzeniem efektów szkolenia będzie pętla taktyczna. Po zdanym egzaminie nowi Terytorialsi złożą przysięgę wojskową i staną się żołnierzami Wojska Polskiego.

Rozbudowa potencjału osobowego niezmiennie pozostanie jednym z głównych priorytetów Wojsk Obrony Terytorialnej, aż do zakończenia procesu formowania czyli do  2026 roku. Kandydaci, którzy chcą wstąpić w szeregi WOT mogą zgłaszać swoje kandydatury przez portal rekrutacyjny zostanzolnierzem.pl lub w najbliższej Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

W chwili obecnej blisko 4000 ochotników jest w trakcie procesu rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnej.

O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej.  Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

 Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.
Źródło: WOT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *