Na niedawnej uroczystości zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w Republice Libańskiej obecni byli ważni przedstawiciele Sił Zbrojnych oraz misji pokojowej Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) UNIFIL. Dowódca Sektoru Zachodniego Misji ONZ UNIFIL, Generał Brygady Enrico Fontana, wraz z płk. Jarosławem Chojnackim, który pełni funkcję szefa pionu – zastępcy szefa sztabu ds. operacyjnych Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, oraz Generałem Brygady Sławomirem Kocanowskim, dowódcą 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, stanowili elitarną grupę obecnych.

Podczas ceremonii pełniący obowiązki Dowódcy PKW, Podpułkownik Radosław Wujda, wygłosił emocjonalne przemówienie, w którym podziękował swoim podwładnym za ich oddanie oraz codzienne wsparcie. Wyraził życzenia sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym, zwłaszcza kierując je do Podpułkownika Dawida Butlaka, życząc mu pomyślności w realizacji wszystkich zamierzeń oraz satysfakcji ze służby w ramach misji pokojowej ONZ.

Nowa zmiana PKW w Libanie, gotowa do realizacji zadań mandatowych, jest drugą grupą sformowaną przez 17. Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną z Międzyrzecza. Polscy „peacekeeperzy” stoją przed ważnymi zadaniami, w tym ochroną ludności cywilnej, monitorowaniem strefy granicznej oznaczonej jako „blue line”, oraz wspieraniem libańskiego rządu w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa, zgodnie z Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Ta uroczystość nie tylko podkreśliła zaangażowanie Polski w utrzymanie pokoju na arenie międzynarodowej, ale również zaznaczyła determinację Polskiego Kontyngentu Wojskowego do pełnienia swojej roli w Libanie z najwyższym profesjonalizmem i oddaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *