10.08.2023 Ljubljana Rekonesans żołnierzy Wojska Polskiego Pomoc polski w usunięciu skutków powodzi. Miejscowości w rejonie Ljubljany . Fot. DGRSZ

Polscy żołnierze z jednostki rekonesansowej udali się do Słowenii, by ocenić zakres wsparcia, jakiego Polska może dostarczyć naszym słoweńskim partnerom w obliczu katastrofalnej powodzi.

Opadłe wody ukazały pełen wymiar zniszczeń. Kluczowym priorytetem jest przywrócenie dostępu do komunikacji dla mieszkańców.

Wojsko Polskie ściśle współdziała z przedstawicielami słoweńskich Sił Zbrojnych oraz służbami obrony cywilnej. W Polsce, równolegle do działalności zespołu rekonesansowego, formowane jest zgrupowanie zadaniowe. Na podstawie zgromadzonych informacji dobierani są odpowiedni specjaliści, sprzęt i wyposażenie, a także planowane jest przeniesienie ekip na terytorium Słowenii.

Do głównych zadań żołnierzy będzie należała budowa tymczasowych mostów oraz naprawa dróg.

Źródło: Wojsko Polskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *