Od 11 do 19 grudnia br. w Leźnicy Wielkiej odbywało się intensywne szkolenie dla żołnierzy patroli saperskich. Przez ten okres uczestnicy zajęć, poprzez połączenie teorii z praktyką, doskonalili swoje umiejętności w różnorodnych obszarach.

Podczas zajęć teoretyczno-praktycznych skoncentrowano się na doskonaleniu asekuracji i autoasekuracji, zdobywaniu umiejętności w zakresie podstawowych węzłów oraz doskonaleniu praktycznych umiejętności związanych z obsługą specjalistycznego sprzętu używanego w technikach linowych. Ćwiczenia obejmowały również aspekty współdziałania i desantowania ze śmigłowca, wykorzystując różnorodne techniki.

Głównym celem szkolenia było budowanie w żołnierzach patroli saperskich odporności oraz wytrwałości w długotrwałym wykonywaniu zadań w warunkach dużych obciążeń fizycznych i napięć psychicznych. Poprzez zdobywanie umiejętności w obszarze technik linowych, zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, 21 saperów z różnych regionów Polski doskonaliło swoje umiejętności, podnosząc tym samym poziom profesjonalizmu w tej dziedzinie.

Fot. st. szer. Radosław Kocięba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *