Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wspierają obecnie funkcjonariuszy Straży Granicznej na blisko połowie całkowitej długości polsko – białoruskiej granicy. Terytorialsi już od ponad siedmiu miesięcy prowadzą operację pk. „Silne Wsparcie”, w ramach której wykonują zadania na lądzie, wodzie i w powietrzu.

Każdej doby, w systemie zmianowym żołnierze WOT wystawiają nawet ponad 300 patroli i setki posterunków rozmieszczonych wzdłuż polsko – białoruskiej granicy. Terytorialsi prowadzą też działania patrolowe w głębi strefy nadgranicznej, w tym także patrole łączone z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Po zmierzchu, na wybranych odcinkach granicy, pracują maszty oświetleniowe obsługiwane przez terytorialsów. Monitoring z powietrza zapewniają bezzałogowce rozpoznawcze FlyEye, które od początku operacji spędziły w powietrzu już ponad 1000 godzin (w tym ponad 70% w warunkach nocnych). We wsparcie Straży Granicznej na odcinku Białorusi zaangażowanych jest obecnie ponad 2000 żołnierzy WOT ze wszystkich brygad OT.

Żołnierze WOT, po decyzji ministra obrony narodowej na początku września 2021 roku weszli do działań wsparcia SG na terenie objętym wprowadzonym wtedy stanem wyjątkowym. W tamtym okresie głównym celem działania żołnierzy WOT w ramach operacji pk. „Silne wsparcie” było wzmocnienie odporności społeczności lokalnych w rejonie przygranicznym na kryzys o charakterze hybrydowym. Żołnierze WOT początkowo odwiedzali samorządowców i władze lokalne, oceniali zakres ewentualnego wsparcia, monitorowali sytuację, odpowiadali na potrzeby mieszkańców przygranicznych miejscowości objętych stanem wyjątkowym. W kolejnych tygodniach do działań weszli specjaliści Zespołu Działań Cyberprzestrzennych WOT, którzy szkolili samorządowców z zakresu cyberbezpieczeństwa. W kolejnych tygodniach i miesiącach specyfika działań WOT ewaluowała od zadań ukierunkowanych na lokalne społeczności do zadań bezpośredniego wsparcia funkcjonariuszy SG bezpośrednio na granicy. Obecnie jest to główne zadanie terytorialsów, w które zaangażowanych jest ponad 2000 żołnierzy WOT, a odcinek ochranianej przez nich polsko – białoruskiej granicy to już blisko połowa jej całkowitej długości.

Autor: DWOT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *