W dniach od 21 marca do 1 kwietnia br., Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej zrealizowało pilotażowy kurs działań na obszarze czasowo zajętym przez przeciwnika. W dwutygodniowym szkoleniu udział wzięło kilkunastu żołnierzy z ośmiu Brygad Obrony Terytorialnej.

„Kurs działań na obszarze czasowo zajętym przez przeciwnika został przygotowany na bazie doświadczeń naszej kadry dydaktycznej zdobytych w czasie misji poza granicami kraju oraz z wykorzystaniem dostępnych informacji działań wojennych w Ukrainie.” – powiedział płk Edward CHYŁA Komendant Centrum Szkolenia WOT z Torunia,

Pilotażowa edycja kursu podzielona została na trzy części – teoretyczną, praktyczną oraz ćwiczenia sprawdzające. W czasie pierwszej i drugiej części szkolenia żołnierze zapoznani zostali z elementami rozpoznania, survivalu, działaniami inżynieryjno-saperskimi, pokonywaniem naturalnych przeszkód terenowych oraz zasadami planowania działań na poziomie sekcji i plutonu.

„Instruktorzy w czasie realizowanego szkolenia wykazali się ogromnym doświadczeniem, wiedzą, zaangażowaniem oraz cierpliwością. Na szczególną uwagę zasługują jednak realia w jakich prowadzone było szkolenie, a mi osobiście najbardziej podobały się zajęcia z zakresu minerstwa, które otworzyły mi oczy w wielu kwestiach oraz pozwoliły na poznanie nowych dotychczas nieznanych rozwiązań.” – dodał uczestnik szkolenia z 1 Brygady Obrony Terytorialnej

W ostatniej sprawdzającej części szkolenia Terytorialsom zostały postawione zadania z zakresu skrytego podejścia i opanowania wskazanego obiektu oraz pokonania przeszkody wodnej. Dodatkowo w ramach tej części zajęć żołnierze wykorzystali zestawy konwersyjne do broni UTM, pozwalające im na użycie specjalnej amunicji barwiącej, która znacząco zwiększyła realistykę prowadzenia działań.

„Ten kurs był przede wszystkim realnym odwzorowaniem warunków jakie można spotkać w czasie prawdziwego konfliktu zbrojnego. Wszystkie stawiane nam zadania były w pełni spójne i wymagały pełnego zaangażowania począwszy od fazy ich planowania, aż po sam koniec związany z powrotem na wyznaczone pozycje. Wiedza, jaką tu zyskałem, pozwoli mi na jeszcze lepsze przygotowanie podległych mi żołnierzy do wykonywania stawianych im zadań.” – podsumował uczestnik kursu z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego, ps. „Trzaska” w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.

Autor: DWOT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *