08.07.2020 BEMOWO PISKIE SZKOLENIE 1 PBOT Z PULKIEM LEKKIEJ PIECHOTY THE LIGHT DRAGONS BRITISH ARMY - JAVELINY FOT.DWOT

Pierwsza sesja egzaminacyjna, w której mogli wziąć udział żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową to niewątpliwie kamień milowy w egzaminowaniu z języka angielskiego w szeregach WOT. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, która przełożyła się na wysoką zdawalność utwierdziła nas w przekonaniu, że w naszych szeregach jest wielu ludzi, których potencjał możemy wykorzystać we współpracy z anglojęzycznymi sojusznikami.” – podkreśla Joanna Gruchała-Kamińska – egzaminator, starszy specjalista Wydziału Kursów w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Na początku lipca pierwsza grupa żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową podeszła do egzaminów eksternistycznych z języka angielskiego. Do testu przeprowadzonego przez zegrzyński lektorat nauczania języków obcych podeszło 119 żołnierzy. Zdawalność – rozumiana jako uzyskanie pełnego świadectwa, czyli potwierdzenie umiejętności czterech sprawności językowych, wśród żołnierzy OT wyniosła 82% na poziomie 1 oraz 75% na poziomie 2.  – Zdawalność żołnierzy OT w eksternistycznej sesji egzaminacyjnej z języka angielskiego była jedną z najwyższych jaką odnotowałam na przestrzeni swojej wieloletniej pracy w Lektoracie Języków Obcych Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Kandydaci uzyskali górne noty z poszczególnych sprawności, czym potwierdzili swojej wysokie kwalifikacje językowe – podkreśla kierownik zegrzyńskiego lektoratu, Pani Ilona Adamczak.

Żołnierze TSW zyskali możliwość brania udziału w kursach językowych oraz zdawania egzaminów ekstarnistycznych z dniem 26 maja 2020 r., kiedy to Minister Obrony Narodowej podpisał decyzję nr 73 w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej. Teraz każdy żołnierz TSW może podejść do bezpłatnego egzaminu eksternistycznego organizowanego zgodnie ze standardami NATO i potwierdzić swoje kwalifikacje językowe STANAG-iem. Wystarczy, że zgłosi się do osoby odpowiedzialnej za kształcenie językowe w swojej brygadzie, która dalej prześle jego zgłoszenie chęci sprawdzenia się do miejsca gdzie są realizowane egzaminy.

Spośród ponad 20 tys. żołnierzy TSW 241 osób ma świadectwa językowe uzyskane w cywilu i wojsku, ale znajomość angielskiego deklaruje więcej niż połowa żołnierzy naszej formacji. Dlatego w pierwszej kolejności Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej postanowiło zweryfikować kompetencje językowe posiadane przez żołnierzy. Przepisy pozwalają bowiem na to aby żołnierz, który zna język obcy, mógł (bez udziału w kursie i na swój wniosek) podejść do egzaminów eksternistycznych. Istotny jest również fakt, że poszczególnych poziomów nie trzeba zaliczać po kolei. Ci z żołnierzy, którzy są absolwentami kierunków filologicznych, będą mogli od razu ubiegać się o wydanie świadectwa znajomości języka obcego.

Lepsza i potwierdzona certyfikatem znajomość języka jest niezbędna żołnierzom TSW podczas współpracy z sojusznikami, dlatego zachęcamy  wszystkich żołnierzy TSW do zweryfikowania swoich umiejętności i podejścia do eksternistycznych egzaminów językowych. Dziś niemal każda spośród brygad OT ma swojego partnera zagranicznego, jednostkę, z którą stale współpracuje. Terytorialsi biorą również udział w zagranicznych ćwiczeniach, takich jak np. te zorganizowane w ubiegłym roku w Wirginii Zachodniej we współpracy z Gwardią Narodową USA, w których wzięło udział 140 żołnierzy TSW.

Źródło & Fot. WOT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *