Ogromne zainteresowanie Dobrowolną Zasadniczą Służbą Wojskową

Na szkolenie w ramach trzeciego w tym roku turnusu DZSW zgłosiło się ponad 3600 osób. W jednostkach na terenie całego kraju rozpoczęło się wcielanie ochotników, którzy przez następne 27 dni będą uczyć się podstaw wojskowego rzemiosła. Dla wielu z nich jest to szansa, aby związać swoją przyszłość z mundurem żołnierza Wojska Polskiego.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa (DZSW) została wprowadzona w 2022 roku, wraz z wejściem w życie ustawy o obronie Ojczyzny. DZSW umożliwia zainteresowanym wzięcie udziału w 27-dniowym szkoleniu podstawowym, które stanowi przepustkę do służby zawodowej w Wojsku Polskim. W samym tylko 2023 roku szkolenie podstawowe ukończyło 32 tys. ochotników. Z tej liczby 60%, czyli mniej więcej 19 tys. osób, zdecydowało się na związanie swojej przyszłości z wojskiem i kontynuowanie nauki na szkoleniu specjalistycznym, które przygotowuje ich do służby na konkretnym stanowisku służbowym.

W tym roku dla ochotników zostanie zorganizowanych 11 turnusów szkoleniowych DZSW, w których będzie mogło wziąć udział łącznie 30 tys. osób.

O powołanie do tego rodzaju służby może ubiegać się osoba, która skończyła 18 lat, ma polskie obywatelstwo, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej, nie posiada nieposzlakowanej opinii oraz nie była karana za przestępstwo umyślne. Podczas szkolenia w ramach DZSW każdy z ochotników otrzymuje uposażenie w wysokości 6000 zł, a po jego ukończeniu ma pierwszeństwo w ubieganiu się o powołanie do służby zawodowej. Kandydatom po spełnieniu określonych wymogów przysługuje również pierwszeństwo przy zatrudnianiu w administracji publicznej.

Pierwszym krokiem ochotnika w kierunku szkolenia podstawowego jest złożenie wniosku o powołanie w wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Można także skontaktować się z wojskowymi rekruterami za pośrednictwem portalu www.zostanzolnierzem.pl lub dzwoniąc na specjalną infolinię pod numer +48 800 180 110.

Więcej o zasadach naboru i korzyściach związanych z DZSW przeczytacie tutaj: https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/dobrowolna-zasadnicza-sluzba-wojskowa/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *