Od pomiaru temperatury pacjentów i personelu, poprzez selekcję osób wchodzących, regulację ruchu, transport i rozładunek medykamentów, organizację tymczasowych izb przyjęć, dekontaminację pomieszczeń, aż po pobieranie wymazów – to zakres wsparcia jakiego udzielają terytorialsi i podchorążowie Akademii Wojskowych w ponad stu szpitalach i placówkach medycznych na terenie całego kraju.

Pół tysiąca terytorialsów i podchorążych pełni służbę w ponad 100 szpitalach i placówkach medycznych w całej Polsce. Lista zadań jakie wykonują żołnierze-ochotnicy jest długa i uzależniona od potrzeb danej placówki. Działania obejmują nie tylko szpitale zakaźne, ale także onkologiczne, pediatryczne czy ogólnoprofilowe.

Wszędzie tam, gdzie żołnierze WOT pełnią służbę, w znacznym stopniu odciążają personel medyczny. Dzięki temu pielęgniarki i ratownicy medyczni mogą skupić się na ratowaniu zdrowia i życia pacjentów.

Żołnierzy WOT można spotkać przed szpitalami, jako wzmocnienie ochrony i monitorowanie dostępu do tych placówek. Zajmują się także selekcją osób wchodzących na teren szpitala (triaż) i kierowaniem na oddziały (w tym w specjalnie przygotowanych namiotach wojskowych z nagrzewnicami i zestawem oświetleniowym, które służą za tymczasowe izby przyjęć).

– Żołnierze naszej brygady prowadzą takie działania w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku, Szpitalu Powiatowym w Kartuzach, Szpitalu Miejskim w Słupsku i w szpitalu na gdańskiej Zaspie – mówi por. Tomasz Klucznik, oficer prasowy 7 Pomorskiej Brygady OT. – Skierowaliśmy tam do służby żołnierzy mieszkających w danych miejscowościach, służą oni w systemie zmianowym. Żołnierze identyfikują się z lokalną społecznością i bardzo pozytywnie odbierają to, że mogą działać w tych szpitalach.

Fot. WOT

Trudne i odpowiedzialne zadanie stoi przed żołnierzami pobierającymi wymazy. Pełnią je ochotnicy posiadający odpowiednie kompetencje co najmniej ratownika medycznego oraz mający specjalne przeszkolenie. Takie dwu lub trzyosobowe zespoły działają także mobilnie, pobierając próbki w domach od osób przebywających na kwarantannie. Do tej pory terytorialsi prowadzą te działania już w ośmiu województwach, z dnia na dzień wsparcie to jest rozszerzane na kolejne województwa. Próbki te są następnie transportowane do laboratoriów.

 Na zlecenie wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej wykonujemy wymazy w domach osób objętych kwarantanną a następnie przewozimy te próbki do laboratorium w Warszawie, które przeprowadza ich badania – mówi por. Klucznik.

W niektórych szpitalach siły WOT wykorzystywane są również do przewozu i rozładunku leków, przenoszenia sprzętu, przygotowania stref brudnych/czystych, czy dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych. W szpitalu w Gliwicach terytorialsi wspierają także służby przy obsłudze monitoringu termowizyjnego.

Wsparcie opieki zdrowotnej w walce z koronawirusem to również działania pomocowe skierowane do rodzin personelu medycznego. Obecnie, współdziałając z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Wojska Obrony Terytorialnej wspierają 42 rodziny personelu medycznego.

Od 18 marca br. WOT prowadzi pierwszą w historii ogólnopolską operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „Odporna Wiosna”. Każdego dnia w bezpośrednie działania zaangażowanych jest ponad 4 tys żołnierzy, w tym podchorążych Akademii Wojskowych. Celem operacji jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych.

W ramach „Odpornej Wiosny” terytorialsi dostarczają żywność i leki, wspierają służby sanitarne i samorząd terytorialny, współpracują z ośrodkami pomocy społecznej i Caritasem, wspierają rodziny personelu medycznego, kombatantów, osoby starsze i przebywających w kwarantannie, oddają krew oraz prowadzą infolinię wsparcia psychologicznego.

Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *