Fot. WOT

Od kilku dni trwa operacja „ODPORNA WIOSNA” (RESILIENT SPRING). Jest to pierwsza w historii ogólnopolska operacja przeciwkryzysowa prowadzona przez Wojska Obrony Terytorialnej.

Głównymi obszarami działań w walce z koronawirusem, które prowadzą Wojska Obrony Terytorialnej jest dostarczanie żywności i leków, wsparcie służb sanitarnych i samorządu terytorialnego, współpraca z ośrodkami pomocy społecznej i Caritasem, wsparcie rodzin personelu medycznego, kombatantów, osób starszych i przebywających w kwarantannie, oddawanie krwi oraz infolinia psychologiczna.

Jej celem jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych. Wsparcie wszystkich instytucji samorządowych i sanitarnych niosących pomoc. Już teraz nasi oficerowie łącznikowi są do dyspozycji każdego samorządu. W poniedziałek udostępnimy samorządom specjalną aplikację, która zautomatyzuje zapotrzebowywaną pomoc. Codziennie w różnej formie działania angażujemy około 2 500 naszych żołnierzy. Wspieramy również Straż Graniczną i Policję. W piętnastym dniu działań, po raz pierwszy użyliśmy naszych dronów rozpoznawczych do dozorowania wschodniej granicy Polski. – tłumaczy dowódca WOT, gen. dyw. Wiesław Kukuła.

Aktualnie, aż 2500 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej zaangażowana jest w działania mające powstrzymać pandemię koronawirusa. 22000 terytorialsów oczekuje w gotowości i jest w ciągu 12 godzin podjąć działania. Obszar działania Obrony Terytorialnej w operacji „Odporna Wiosna” jest szczególnie poświęcony zaangażowaniu w opiekę nad lokalną społecznością.

Fot. WOT

Wspólne działania z organami samorządu terytorialnego i wspieranie zaangażowanych służb jest ściśle zaplanowane w trzech etapach, które zależą od skali pandemii. Obecnie realizowana jest uwaga na osoby, które potrzebują pomocy. Kolejny etap działań to proces stabilizacji, aby kolejno przejść w fazę deeskalacji.

Założenia współpracy samorządu terytorialnego, Wojsk Obrony Terytorialnej i służb sanitarnych zawarte są w podpisanej 16 marca br. decyzji podpisanej przez ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Operacja nosi kryptonim „ODPORNA WIOSNA” i głównym jej naciskiem jest wsparcie służb sanitarnych, samorządu terytorialnego w zaopatrywaniu osób potrzebujących w żywność i leki.

Operacja jest doskonałym sprawdzianem dla funkcjonowania i możliwości Wojsk Obrony Terytorialnej. We wspomnianej decyzji sklasyfikowano 7 grup osób objętych wspraciem:

  1. rodziny personelu medycznego zaangażowanego w zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa;
  2. kombatanci;
  3. weterani działań poza granicami państwa;
  4. osoby starsze, powyżej 60 roku życia;
  5. osoby niepełnosprawne;
  6. osoby samotnie wychowujących dzieci;
  7. osoby poddane kwarantannie.

Szczególny nacisk pomocy WOT kładzie na rodziny personelu medycznego, którzy aktualnie toczą pierwszą linię walki z pandemią. Dzięki temu lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, walczący z koronawirusem i przebywający na wielogodzinnych dyżurach w szpitalach, będą mogli skupić się na leczeniu pacjentów, mniej martwiąc się o swoich najbliższych, którzy pozostali w domach. Do mieszkań rodziny personelu medycznego terytorialsi dostarczą żywność.

Nie zapomniano również o kombatantach i osobach starszych, które ze względu na wiek i choroby są w podwyższonej grupie ryzyka. Wsparcie osób polega na codziennych kontaktach telefonicznych i wsparciu w podstawowych potrzebach. Celem tego działania jest ograniczenie osób na ew. kontakt z nosicielami koronawirusa.

Wojska Obrony Terytorialnej wspierać będą również osoby niepełnosprawne, samotnie wychowujące dzieci, a także osoby poddane kwarantannie. Poza zostawieniem żywności, żołnierze znajdą również czas na rozmowę i wspólną analizę sytuacji.

W operacji „ODPORNA WIOSNA” do pomocy w dostarczaniu żywności i innych działań, Wojska Obrony Terytorialnej wyselekcjonowali żołnierzy, którzy mają mniej niż 45 lat, nie chorują na choroby przewlekłe i nie zgłaszają żadnych dolegliwości zdrowotnych oraz nie przebywali w ciągu ostatniego miesiąca w krajach o podwyższonym ryzyku zakażenia.

Fot. WOT

Podczas kontaktu z osobami wspieranym, terytorialsi podejmują szczególne środki ostrożności. Wyposażone są w maseczki i środki do dezynfekcji. Każdy mundur posiada również odblaski, dzięki czemu żołnierze są dobrze widoczni. Posiadają również specjalny identyfikator zapobiegający podszywaniu się oszustów.

Wojska Obrony Terytorialnej podczas operacji „ODPORNA WIOSNA” zajmują się również pomocą psychologiczną. Jest to całodobowa, bezpłatna i ogólnopolska infolinia przeznaczona dla osób samotnych, starszych, źle znoszących izolację, czy odczuwających stan wzmożonego zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa. Pomoc dostępna jest pod numerem telefonu 800-100-102. Wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego mogą uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów. Pomoc psychologiczna będzie też dostępna w formie wideo czatu przez SKYPE pod nazwą: „Wsparcie Psychologiczne WOT”.

Warto przypomnieć jeden z punktów kredo żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej: „Jestem pomocnym ramieniem i tarczą dla mojej społeczności”. Ta operacja będzie szczególnym sprawdzianem dla terytorialsów.

Dbajcie o siebie, dopełniajcie zaleceń sanitarnych i ufajcie tym, którzy nie pozostawią żadnego z Was w potrzebie! – gen. dyw. Wiesław Kukuła.

Fot & źródło: WOT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *