Pod opieką honorowej Kompanii oraz Orkiestry Reprezentacyjnej WP, promocję na pierwszy stopień oficerski żołnierzy rezerwy i służby terytorialnej przeprowadzili: gen. dyw. Maciej Klisz, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, gen. bryg. Jarosław Górowski, odpowiedzialny za Zarząd Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych oraz gen. bryg. Tomasz Dominikowski, dowodzący Garnizonem Warszawa. List od ministra obrony narodowej skierowany do obecnych został odczytany przez dowódcę Garnizonu Warszawa. Ceremonia zakończyła się składaniem kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza przez reprezentantów świeżo mianowanych oficerów w towarzystwie gen. bryg. Tomasza Dominikowskiego. Następnie odbyła się defilada jednostek uczestniczących w uroczystości, która przeszła przez Plac Piłsudskiego.

„W imieniu Prezydenta Polski mianuję Was podporucznikami Wojska Polskiego”. Uroczystość promocji oficerskiej dla żołnierzy rezerwy i służby terytorialnej miała miejsce na warszawskim placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Siły Zbrojne RP powiększyły się o 202 świeżo mianowanych oficerów.

Pod opieką honorowej Kompanii oraz Orkiestry Reprezentacyjnej WP, promocję na pierwszy stopień oficerski żołnierzy rezerwy i służby terytorialnej przeprowadzili: gen. dyw. Maciej Klisz, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, gen. bryg. Jarosław Górowski, odpowiedzialny za Zarząd Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych oraz gen. bryg. Tomasz Dominikowski, dowodzący Garnizonem Warszawa.

Pod opieką honorowej Kompanii oraz Orkiestry Reprezentacyjnej WP, promocję na pierwszy stopień oficerski żołnierzy rezerwy i służby terytorialnej przeprowadzili: gen. dyw. Maciej Klisz, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, gen. bryg. Jarosław Górowski, odpowiedzialny za Zarząd Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych oraz gen. bryg. Tomasz Dominikowski, dowodzący Garnizonem Warszawa. List od ministra obrony narodowej skierowany do obecnych został odczytany przez dowódcę Garnizonu Warszawa. Ceremonia zakończyła się składaniem kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza przez reprezentantów świeżo mianowanych oficerów w towarzystwie gen. bryg. Tomasza Dominikowskiego. Następnie odbyła się defilada jednostek uczestniczących w uroczystości, która przeszła przez Plac Piłsudskiego.

List od ministra obrony narodowej skierowany do obecnych został odczytany przez dowódcę Garnizonu Warszawa.

Ceremonia zakończyła się składaniem kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza przez reprezentantów świeżo mianowanych oficerów w towarzystwie gen. bryg. Tomasza Dominikowskiego. Następnie odbyła się defilada jednostek uczestniczących w uroczystości, która przeszła przez Plac Piłsudskiego.

Źródło: Wojsko Polskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *