wóż straży granicznej

23 września 2023 roku, na granicy polsko-białoruskiej miały miejsce kolejne incydenty związane z nielegalnymi próbami przekroczenia granicy przez cudzoziemców. Według informacji, które napłynęły do naszej redakcji, łącznie 40 osób próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski.

Reakcja służb granicznych

Kiedy grupa tych osób została zauważona przez polskie służby graniczne, 14 z nich natychmiast zawróciło, udając się z powrotem na terytorium Białorusi. Pozostałe osoby zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Z ustaleń wynika, że zatrzymani cudzoziemcy pochodzą z różnych krajów: Erytrei, Etiopii, Konga oraz Syrii. Służby graniczne podejmują teraz odpowiednie działania wobec zatrzymanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Miejsca incydentów

Zdarzenia te miały miejsce na różnych odcinkach granicy polsko-białoruskiej. Wśród miejsc, gdzie doszło do prób nielegalnego przekroczenia granicy, wymienić można: Placówkę Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych, Placówkę Straży Granicznej w Białowieży, Placówkę Straży Granicznej w Narewce oraz Placówkę Straży Granicznej w Czeremsze.

Granica polsko-białoruska stała się w ostatnim czasie miejscem wielu prób nielegalnego przekroczenia przez cudzoziemców. Służby graniczne są w stanie ciągłej gotowości, by skutecznie reagować na tego typu zdarzenia. Incydenty te podkreślają znaczenie zachowania ostrożności oraz wzmacniania ochrony granic w obliczu rosnącej presji migracyjnej. Jednocześnie, sytuacja ta wymaga również dyplomatycznych działań i współpracy międzynarodowej, aby znaleźć skuteczne i humanitarne rozwiązania dla osób próbujących przekroczyć granice w poszukiwaniu lepszego życia.

Fot. Straż Graniczna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *