Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza nabór na rok 2024, zgodnie z Decyzją Nr 86/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 sierpnia 2023 r. Osoby zainteresowane służbą wojskową zapraszamy do zapoznania się z terminami składania dokumentów oraz wymaganiami rekrutacyjnymi.

Terminy składania wniosków:

 • Grupy osobowe:
  • Przeciwlotnicze zestawy rakietowe, bezzałogowe statki powietrzne i wskazywanie celów, ruch lotniczy, artyleria przeciwlotnicza, radiotechniczna, inżynieryjno-lotnicza – I edycja (rozpoczęcie szkolenia marzec 2024 r.) – do 15 listopada 2023 r.
  • Inżynieryjno-lotnicza – II edycja (rozpoczęcie szkolenia lipiec 2024 r.) – do 2 kwietnia 2024 r.
  • Inżynieryjno-lotnicza – III edycja (rozpoczęcie szkolenia listopad 2024 r.) – do 9 sierpnia 2024 r.

Wnioski o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Wojskowych Centrach Rekrutacji w danej miejscowości. Wzór wniosku dostępny jest w WCR oraz w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Wymagane dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej
 • Życiorys (CV)
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu postępowania karnego
 • Potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin wstępny (50 zł)
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności
 • Odpis skrócony aktu urodzenia

Opłata rekrutacyjna:

Opłata za egzamin wstępny wynosi 50zł i należy ją wnieść co najmniej 7 dni przed postępowaniem rekrutacyjnym na konto:

 • Nazwa klienta: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
 • Numer rachunku: Sprawdź tutaj
 • Tytuł przelewu: (edycja np. LISTOPAD 2023)

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi!

Postępowanie rekrutacyjne:

 • Sprawdzian sprawności fizycznej
 • Analiza ocen ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
 • Rozmowa kwalifikacyjna

Zapewnienia dla kandydatów:

 • Zakwaterowanie
 • Całodniowe wyżywienie

Dodatkowe informacje:

Więcej informacji na temat naboru, w tym regulamin postępowania rekrutacyjnego, można znaleźć na stronie:

NABÓR 2024 (wp.mil.pl)

https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/dobrowolna-zasadnicza-sluzba-wojskowa/

Zapraszamy do wstąpienia w szeregi Sił Powietrznych!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *