Regionalna Baza Logistyczna we Wrocławiu ogłosiła zwycięzcę postępowania na dostawy radiotelefonów dla jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej. Firma Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie została wybrana dostawcą po zakończeniu procedury przetargowej.

Przetarg został ogłoszony 28 czerwca tego roku, z głównym celem zakupu nowoczesnych radiotelefonów dla jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej. Wartość całkowitego postępowania wyniosła nieco ponad 8 mln złotych (bez podatku VAT), z podstawową wartością umowy na poziomie 4 mln złotych. Zamawiający wyraził także chęć udzielenia zamówień opcjonalnych w przyszłości, zgodnie z warunkami umowy.

Przez cały proces wyboru, cena była kluczowym kryterium wyboru ofert. Co jest dość standardowe w tego typu postępowaniach, gdzie dąży się do uzyskania najlepszego stosunku jakości do ceny.

Chociaż do przetargu zgłosiły się dwie firmy, to jednak oferta przedłożona przez firmę Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o. została uznana za najkorzystniejszą.

Decyzja ta oznacza kolejny krok w modernizacji wyposażenia jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej, które odgrywają kluczową rolę w systemie obronności kraju. Zakup nowoczesnych radiotelefonów ma na celu poprawę komunikacji i koordynacji działań wojskowych na terenie Polski.

Wkrótce oczekuje się podpisania umowy i przystąpienia do realizacji zamówienia. Dostarczenie sprzętu dla jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej będzie kolejnym etapem w długoterminowej strategii modernizacji polskiego wojska.

Fot. WOT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *