Żołnierze 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej wspierają służby i instytucje zaangażowane w działania mające na celu zmniejszenie zagrożenia epidemią COVID-19. Terytorialsi dostarczają żywność do osób objętych kwarantanną i wspierają Straż Graniczną na Lotnisku Łódź- Lublinek.

Osiem dni od wykrycia pierwszego zakażenia Wojska Obrony Terytorialnej zmieniły tryb działania formacji. Zmiana nastąpiła ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy.

9 Łódzka Brygada OT wstrzymała proces szkolenia i edukacji żołnierzy i zmieniła formę pełnienia szkoleń rotacyjnych. Cała formacja została podniesiona w stan gotowości i oznacza to, że każdy żołnierz może spodziewać się, aby w ciągu 12 godzin był gotowy do wykonywania powierzonych mu zadań.

Zanim jednak żołnierze Obrony Terytorialnej zostaną powołani to przechodzą badania i są poddawani ankiecie zdrowotnej. Żołnierze łódzkiej OT otrzymali zadania wspierania działań Straży Granicznej na Lotnisku Łódź-Lublinek. Zajmują się także kontaktem z kombatantami i pomagają zapewniać im niezbędne produkty. W porozumieniu z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim żołnierze Obrony Terytorialnej wspierają mieszkańców łódzkiego, którzy są objęci przymusową kwarantanną. Terytorialsi dostarczają im w razie konieczności żywność.

Żołnierzy 9BOT wspierają również 13 Śląską oraz 16 Dolnośląską Brygadę Obrony Terytorialnej, a także Straż Graniczną w działaniach przygranicznych.

Fot. WOT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *