Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) opublikowało terminy przyszłorocznej kwalifikacji wojskowej. W świetle tych informacji, osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej powinny być gotowe na otrzymanie pierwszych pism w nadchodzących tygodniach. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez „Fakt”, kwalifikacja będzie miała miejsce od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 roku.

Kto otrzyma wezwanie? Według „Faktu”, wezwania do kwalifikacji wojskowej mogą spodziewać się:

  • Mężczyźni w wieku 19 lat (urodzeni w 2005 r.)
  • Mężczyźni w wieku 20-24 lat (urodzeni w latach 2000-2004), którzy jeszcze nie otrzymali kategorii wojskowej
  • Kobiety urodzone w latach 1997-2005
  • Osoby uznane za czasowo niezdolne do służby w 2022 i 2023 roku, jeśli ich okres niezdolności kończy się przed zakończeniem kwalifikacji 2024.

Jakie są konsekwencje nieobecności? Jest niezwykle ważne, aby stawić się na kwalifikację lub, w przypadku niemożności, poinformować odpowiedniego urzędnika. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować przybyciem policji z wezwaniem do stawiennictwa lub nawet nałożeniem grzywny.

Czym jest kwalifikacja wojskowa? Podczas kwalifikacji, powiatowe komisje lekarskie oceniają zdolności fizyczne i psychiczne kandydata do służby wojskowej. Ważne jest zrozumienie, że przejście kwalifikacji wojskowej nie równa się automatycznemu powołaniu do służby wojskowej. Jest to jedynie procedura określająca zdolność do służby.

W kontekście aktualnej sytuacji międzynarodowej i rosnącego znaczenia obronności, kwalifikacja wojskowa stanowi kluczowy element procesu rekrutacji i przygotowania do ewentualnego powołania do służby. Zachęcamy do odpowiedzialnego podejścia do tego obowiązku i przestrzegania terminów. Bez względu na to, czy zdecydujesz się na służbę wojskową czy nie, uczestnictwo w kwalifikacji jest ważnym obowiązkiem każdego obywatela.

Fot. (East News, Maszewski/REPORTER)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *