W dniu 27 czerwca 2024 roku, na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych (OSPWL) Wędrzyn, odbył się Kurs Szkoleniowo-Metodyczny dla dowódców 6 Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego.

Celem kursu było usprawnienie szkolenia w zakresie działań taktyczno-ogniowych na poziomie plutonu i kompanii. Kursanci mieli okazję zapoznać się z najnowszymi doświadczeniami z konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz poznać najlepsze praktyki w zakresie organizacji i metod szkolenia wojsk.

Główne punkty kursu:

  • Metodyczne zajęcia pokazowe: Najważniejszym elementem kursu były metodyczne zajęcia pokazowe, podczas których zaprezentowano działanie plutonu podczas szturmu na stanowisko oporu przeciwnika. Zajęcia te odbyły się z wykorzystaniem ostrej amunicji, co pozwoliło uczestnikom na realistyczne doświadczenie dynamiki pola walki.
  • Implementacja doświadczeń z Ukrainy: Kursanci mieli okazję omówić najnowsze taktyki i strategie stosowane na Ukrainie, a także przeanalizować wpływ tych doświadczeń na szkolenie i działania 6 Brygady Powietrznodesantowej.
  • Doskonalenie metod szkolenia: Podczas kursu zaprezentowano również najlepsze praktyki w zakresie szkolenia wojsk, ze szczególnym uwzględnieniem działań taktyczno-ogniowych na poziomie plutonu i kompanii.

Kurs Szkoleniowo-Metodyczny dla dowódców 6 Brygady Powietrznodesantowej stanowił ważny krok w doskonaleniu umiejętności dowódczych i taktycznych żołnierzy tej elitarnej jednostki. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu, dowódcy będą mogli jeszcze skuteczniej prowadzić swoje pododdziały w przyszłych działaniach.

Fot. 6 BP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *