Dzisiaj, na placu przed siedzibą Dowództwa Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie, odbyła się uroczysta ceremonia podniesienia flagi NATO na maszt, z okazji 25. rocznicy członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. Wydarzenie to stało się symbolem nie tylko przynależności Polski do największego sojuszu polityczno-militarnego na świecie, ale również potwierdzeniem jej zobowiązań w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Ceremonię rozpoczęło uroczyste podniesienie flagi NATO na maszt, a następnie odczytany został list wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. W liście tym szef resortu obrony narodowej podkreślił niezmiernie istotną rolę, jaką pełni Sojusz w obliczu obecnej sytuacji geostrategicznej oraz agresywnej polityki realizowanej przez Rosję. Minister Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że członkostwo Polski w NATO zapewnia nie tylko gwarancje bezpieczeństwa, ale także stanowi fundament stabilności i suwerenności kraju.

W trakcie ceremonii głos zabrał również gen. bryg. Tomasz Dominikowski, który przypomniał historyczne wydarzenia z 1999 roku, kiedy to Polska, wraz z Czechami i Węgrami, przystąpiła do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szczególną uwagę zwrócił na rolę żołnierzy stołecznego garnizonu, którzy odegrali kluczową rolę podczas ceremonii przystępowania do NATO. Dziś wielu z nich nadal służy w strukturach Dowództwa Generalnego Wojska Polskiego, a część z nich jest już w rezerwie. Jednakże wszyscy czują dumę z faktu, że mieli okazję uczestniczyć w wydarzeniu tak istotnym dla przyszłości kraju.

Obecność flagi NATO na masztach w całej Polsce jest nie tylko symbolicznym wyrazem solidarności z sojuszniczymi państwami, ale również potwierdzeniem zaangażowania Polski w utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej.

Świętujmy razem tę ważną rocznicę, będąc dumnymi z naszego miejsca w rodzinie narodów NATO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *