26.02.2020 - Jakuszyce 3 PBOT , cwicznie gorskie w ramach Military Ski Patrol Fot. DWOT

Na początku 2021 roku, podobnie jak w latach poprzednich, Wojska Obrony Terytorialnej przygotowują propozycję szkoleń podstawowych dopasowanych do terminu ferii zimowych. To oferta dla dorosłych uczniów oraz nauczycieli, którzy zimową przerwę w nauce mogą wykorzystać na szkolenie podstawowe, które jest przepustką do służby w WOT

Dotychczasowe statystyki potwierdzają, że służba w WOT cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych osób, co trzeci żołnierz formacji ma mniej niż 25 lat. Młode osoby wstępując w nasze szeregi mają możliwość rozwijania kompetencji, które zdobywają w szkołach i uczelniach. To właśnie dlatego Dowództwo WOT w czasie przerw w nauce (podczas ferii lub wakacji) przygotowuje oferty szkoleniowe, które są dopasowane do tej grupy potencjalnych ochotników.

Podobnie będzie w 2021 roku. Ale żeby skorzystać z tej oferty należy się spieszyć i już teraz złożyć wniosek o dołączenie do naszej formacji. Zmiana terminu ferii zimowych spowodowała konieczność zmiany terminu szkoleń, które były dopasowane do poprzednich terminów ferii.

Wychodząc naprzeciw potrzebom przyszłych terytorialsów, brygady OT wypracowały nowe rozwiązania i zaplanowały nowe terminy szkoleń podstawowych – „szesnastek”. Po zmianach projekt „Ferie z WOT” będzie realizowany w dziewięciu brygadach OT, większość z nich zaplanowała szkolenie podzielone na dwie części (2 + 14 dni) – to oczywiście wyjście naprzeciw oczekiwaniom ochotników, tak aby szkolenie nie odbywało się kosztem nauki. Ochotnicy zostaną powołani już w grudniu w celu wydania wyposażenia, zaewidencjonowania oraz odbycia szkoleń stanowiskowych, zasadnicza część szkolenia zakończona przysięgą odbędzie się w styczniu.

18.11.2020 TORUN
CSWOT CENTRUM SZKOLENIA WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE INSTRUKTORÓW STRZELANIE Z MOZDZIERZA LMP , RPG , CLS
FOT.DWOT

Taki system szkolenia wprowadziły brygady: podlaska, lubelska, warmińsko-mazurska, mazowiecka, pomorska, kujawsko-pomorska, łódzka oraz wielkopolska. Brygada zachodniopomorska szkolenie podstawowe rozpocznie i zakończy w styczniu.

Osoby, które jeszcze przed wejściem w życie rozporządzania otrzymały karty powołania zostały już poinformowane przez WKU o zmianach, zaś osoby, które składają do WKU wnioski o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej informowane są na bieżąco o nowych terminach szkoleń.

Dopasowanie terminu szkoleń do przerw w nauce nie zmienia systemu szkolenia przyjętego w WOT. Szesnastodniowe szkolenie podstawowe ochotnicy zrealizują podczas ferii zimowych, ich zwieńczeniem będzie uroczysta przysięga wojskowa. To jednak dopiero początek drogi. Cały cykl szkolenia żołnierzy WOT trwa 3 lata i jest podzielony na trzy etapy: na szkolenie indywidualne (pierwszy rok), specjalistyczne (drugi rok) i zgrywające (trzeci rok). W tym czasie żołnierze OT szkolą się w ramach szkoleń rotacyjnych, organizowanych w dni wolne od pracy i nauki, w wymiarze minimum dwóch dni w miesiącu. W każdym roku żołnierz OT uczestniczy w dwutygodniowym szkoleniu zintegrowanym, prowadzonym najczęściej w warunkach poligonowych.

Aby wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej należy złożyć wniosek o powołanie do służby, można to zrobić na cztery sposoby: 1) bezpośrednio w Wojskowej Komendzie Uzupełnień; 2) za pośrednictwem portalu zostanzołnierzem.pl; 3) za pośrednictwem ePUAP; 4) u rekrutera WOT. Rekomendowanym sposobem rekrutacji jest skorzystanie z pomocy rekruterów WOT – są to żołnierze ochotnicy, którzy pomogą w procesie rekrutacji, ale co najważniejsze odpowiedzą na wszystkie pytania, bo sami są żołnierzami – ochotnikami. Kontakty do rekruterów WOT można znaleźć na stronach brygad OT, pod adresem: www.wojsko-polskie/[numer brygady]bot/, np. www.wojsko-polskie.pl/7bot/.

Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej służy ponad 26,5 tys. żołnierzy, blisko 23 tys. to ochotnicy, którzy pełnią terytorialną służbę wojskową. Dzięki temu mogą zostać żołnierzami bez rezygnowania ze swojej dotychczasowej aktywności zawodowej czy osobistej.

Źródło: WOT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *