Chętnych jest tyle, że już dziś moglibyśmy ukompletować pół batalionu - wcielenie w 8K-PBOT (3)

Na dzień 11 marca przypadło drugie w 2022 r. wcielenie ochotników do służby w 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Do służby stawiło się ponad 140 ochotników. Zgłaszają się osoby po przeszkoleniu i przysiędze wojskowej, jak i nowicjusze, którzy chcą zdobyć doświadczenie wojskowe i mieć wymierny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Ci drudzy złożą przysięgę wojskową 26 marca w obecności swoich rodzin, jak i starszych służbą kolegów.

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę zainteresowanie służbą w 8 K-PBOT wzrosło 3 krotnie. Rekruterzy mają pełne ręce pracy. Telefony dzwonią praktycznie o każdej porze dnia i nocy.

– Cieszymy się z takiego zainteresowania służbą. Nasze województwo jest specyficzne pod tym względem, praktycznie na każde wcielenie mamy ponad 100 ochotników. Dlatego w ubiegłym roku standardem stały się wcielenie w dwóch batalionach jednocześnie. To, co dzieje się po 24 lutego przeszło nawet nasze oczekiwania, to niezwykle motywujące, że tyle osób chce służyć w WOT i zdobyć doświadczenie wojskowe. Mam 3 razy więcej telefonów z pytaniami o służbę. Jestem od tego, żeby pomóc tym osobom dopełnić formalności w procesie rekrutacji. Moment, w którym żołnierze, których rekrutowałem składają przysięgę wojskową to coś niezwykłego. To jest moja motywacja – mówi kpr. Dawid Graczyk, rekruter 8 K-PBOT.

Chętnych jest tyle, że już dziś moglibyśmy ukompletować pół batalionu.

– Dziś mamy listę ponad 300 chętnych do służby osób, które złożyły wnioski o przyjęcie do WOT. Jeżeli brać pod uwagę same wnioski o przyjęcie do służby już dziś moglibyśmy ukompletować połowę batalionu. Jednak w kwestii formalnej nic się nie zmienia i każda z tych osób musi przejść przez badanie psychologiczne i komisję lekarską. Ochotnicy muszą uzbroić się w cierpliwość i przygotowywać się do szkolenia wyznaczonego na ich terminy – powiedział mł. chor. Krzysztof Łydziński, szef rekruterów 8 K-PBOT.

Na rok 2022 mamy przewidziane jeszcze 3 szkolenia podstawowe i wyrównawcze, które odbędą się w czerwcu, sierpniu i październiku. Do 24 lutego (inwazja Rosji na Ukrainę) ochotników było tyle, że spokojnie na każde z nich mielibyśmy ponad 100 osób do szkolenia. Teraz potrzeby się zwiększają, wniosków o przyjęcie do służby ciągle przybywa.

– Analizujemy możliwość przeprowadzenia dodatkowego szkolenia podstawowego i wyrównawczego w maju. Biorąc pod uwagę ilość wniosków i osób chętnych do służby oceniam, że jest potrzeba przeprowadzenia takiego szkolenia, aby wyjść naprzeciw tak dużemu zainteresowaniu służbą ze strony społeczności województwa kujawsko-pomorskiego – ocenia Dowódca 8 K-PBOT płk Krzysztof Stańczyk.

Tak duże zainteresowanie spowodowało przyspieszenie prac nad utworzeniem 84 batalionu lekkiej piechoty (84 blp) we Włocławku. Z początkiem marca Rada Miasta Włocławek podjęła uchwałę w sprawie przekazania budynku po byłej szkole przy ul. Leśnej 27 na potrzeby WOT. To tu zostanie utworzone ponad 600 etatów dla kolejnych żołnierzy WOT. Teraz czas na remonty, szkolenie ruszy już w 2023 r.

8 K-PBOT ma w swoim stałym rejonie odpowiedzialności 382 km odcinek Wisły. To najwięcej spośród brygad OT w kraju. Do tego znajduje się na nim obiekt infrastruktury krytycznej – jedyna zapora na Wiśle w Polsce. Stąd ciągłe starania w kierunku utworzenia batalionu właśnie we Włocławku. Dodatkowo w strukturach 84 blp ma zostać utworzona kompania wodna, przeszkolona do ochrony obiektów hydrotechnicznych, jak i wodnych działań ratunkowych. Wskazane jest również ratownictwo lodowe, to przecież na zbiorniku włocławskim najczęściej działają lodołamacze, które zapobiegają zatorom lodowym na Wiśle.

Szczególny wymiar słów Roty Przysięgi Wojskowej

„Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam
służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,
bronić jej niepodległości i granic.
Stać na straży Konstytucji,
strzec honoru żołnierza polskiego,
sztandaru wojskowego bronić.
Za sprawę mojej Ojczyzny,
w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić.
Tak mi dopomóż Bóg.”

Wszyscy nowi rekruci, którzy nie mieli wcześniej styczności ze służbą wojskową, szkolą się właśnie z myślą o 26 marca, kiedy dostąpią zaszczytu wypowiedzenia słów roty przysięgi wojskowej. Mówią o tym otwarcie, to ich marzenie, co jest niezwykłe w obliczu wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Pomimo realnego zagrożenia oni chcą być przeszkoleni i gotowi do obrony Ojczyzny.

Brygada im. gen. Elżbiety Zawackiej ps. „Zo”

Kujawsko-pomorska brygada powstała zaledwie 4 lata temu, 15 stycznia 2018 r. Sprawdzian umiejętności praktycznych jej żołnierzy przyszedł szybciej, niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Terytorialsi sprawdzili się w operacjach pk. Odporna Wiosna, która przeszła później w Trwałą Odporność gdzie wspierali społeczeństwo w walce z koronawirusem. Uczestniczyli również w operacji Silne Wsparcie, gdzie wspierali Straż Graniczną w rejonie przygranicznym z Białorusią. Dziś codziennie 40 żołnierzy aktywnie uczestniczy w operacji Niezawodna Pomoc, która ma na celu wsparcie podmiotów, organizacji, samorządów i administracji publicznej zaangażowanych w pomoc uchodźcom z Ukrainy. W razie potrzeby liczba zaangażowanych żołnierzy może się zwiększyć.

Źródło: WOT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *