W roku 2023 Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej (CSWOT) w Toruniu odnotowało imponujący postęp, będący rezultatem intensywnej aktywności oraz rozwoju. Liczby mówią same za siebie, świadcząc o znaczącym wkładzie Centrum w przygotowanie kadry obrony terytorialnej. Oto kilka kluczowych punktów z roku 2023:

130 Edycji Kursów: W ciągu roku przeprowadzono aż 130 edycji różnorodnych kursów szkoleniowych. To imponujące osiągnięcie, które świadczy o intensywnym tempie pracy i zaangażowaniu personelu CSWOT.

2,500+ Przeszkolonych Osób: Ponad 2,500 osób przeszło przez szkolenie w CSWOT, zdobywając niezbędne umiejętności i kwalifikacje w obszarze obrony terytorialnej. To liczba, która podkreśla znaczący wpływ Centrum na rozwój kompetencji wojskowych.

Współpraca z Brytyjskimi Rangersami: CSWOT zorganizowało kurs instruktorów walki w terenie zurbanizowanym, we współpracy z renomowanymi Brytyjskimi Rangersami. To nie tylko doskonała okazja do wymiany doświadczeń, ale także potwierdzenie międzynarodowego uznania i prestiżu CSWOT.

Porozumienie z Regional Training Institute w Springfield, USA: Podpisane porozumienie o współpracy z 129 Regional Training Institute ze Springfield (Centrum Szkoleniowe Gwardii Narodowej USA) stanowi kolejny krok w kierunku międzynarodowej współpracy. To strategiczne partnerstwo przyczyni się do wzmacniania zdolności szkoleniowych obu instytucji.

Pierwsze w Polsce Strzelania Bojowe z Granatników M72: CSWOT zorganizowało pierwsze w Polsce strzelania bojowe z granatników M72. To nie tylko wyraz innowacyjności, ale także dowód na to, że Centrum jest gotowe na wprowadzanie nowoczesnych technologii i metod szkoleniowych.

Niebagatelny jest również fakt, że ponad połowa wszystkich przeszkolonych w toruńskim CSWOT zaliczyła kursy w ciągu ostatnich 356 dni. To świadczy o ciągłym zapotrzebowaniu na wysokiej jakości szkolenia oraz zdolności Centrum do sprostania tym oczekiwaniom.

Podsumowując, rok 2023 dla Centrum Szkolenia WOT w Toruniu był okresem dynamicznego rozwoju, zdobywania międzynarodowego uznania i realizacji ambitnych projektów szkoleniowych. Oby kolejne lata przyniosły dalszy postęp i osiągnięcia, utwierdzając CSWOT w roli lidera w dziedzinie szkoleń obronnych terytorialnych w Polsce i poza jej granicami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *