Kolejna grupa żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, bierze udział w intensywnym kursie instruktorsko-metodycznym pod okiem byłych komandosów z jednostek Wojsk Specjalnych.  

Począwszy od 14 marca, przez 5 kolejnych dni żołnierze samodzielnych kompanii logistycznej i dowodzenia oraz 62 batalionu lekkiej piechoty 6 Mazowieckiej Brygady OT, będą pogłębiać zdobytą już wcześniej wojskową wiedzę, a zarazem poznawać nowe elementy związane z taktyką wojskową. Całe szkolenie odbywa się w myśl zasady Train the Trainers. Chodzi o szkolenie przyszłych instruktorów WOT, którego celem jest przygotowanie ich do możliwie efektywnej pracy w zakresie przekazywania swojej wiedzy innym, kładąc przy tym nacisk na efektywność i profesjonalizm.  

Założeniem Train the Trainers jest czerpanie wzorców od bardziej doświadczonych, w przypadku WOT – emerytowanych żołnierzy służb specjalnych. Zajęcia bazują na przygotowaniu żołnierzy pod kątem merytorycznym, psychologicznym i interpersonalnym.

– Kładziemy duży nacisk na profesjonalne szkolenia naszych żołnierzy. Czerpiemy z wiedzy tych, którzy walczyli podczas misji poza granicami naszego kraju, a teraz dzielą się wiedzą z młodszymi kolegami – mówi płk Witold Bubak, dowódca 6 Mazowieckiej Brygady OT, dodając: – Te kursy bezpośrednio wpływają na jakość realizowanych zajęć podczas szkoleń rotacyjnych i poligonowych. Tylko dobrze wyszkoleni instruktorzy mogą tworzyć podwaliny dobrze wyszkolonego wojska

Ostatniego dnia szkolenia odbywa się egzamin, który obejmuje część teoretyczna i praktyczną realizowaną w terenie. Jeżeli żołnierz z wynikiem pozytywnym ukończy wszystkie postawione mu zadania, otrzyma specjalny Certyfikat. Dzięki niemu będzie mógł już samodzielnie prowadzić zajęcia.

– W ciągu tych pięciu dni mogliśmy nie tylko pogłębić zdobytą do tej pory wiedzę teoretyczną i praktyczną, ale przede wszystkim dowiedzieć się, jak przekazywać ją dalej. Zajęcia były intensywne, jednak dzięki zaangażowaniu prowadzących i ich profesjonalnemu podejściu wszyscy wychodzimy z kursu z zasobem wiedzy niezbędnej do tego, by zostać instruktorami – mówi st. szer. Dawid Misterek – jeden z uczestników kursu.

To pierwszy w tym roku kurs szkolący instruktorów w 6 Mazowieckiej Brygadzie OT, organizowany przy wsparciu Mobilnych Zespołów Szkoleniowych. 

Źródło: DWOT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *