11 lipca br. kolejni ochotnicy złożą przysięgę wojskową w Kutnie, Zgierzu i Wędrzynie. To najważniejszy moment w życiu każdego żołnierza, który wstępuje w szeregi armii. Po wypowiedzeniu słów roty przysięgi wojskowej, ochotnik stają się żołnierzem Wojska Polskiego. Z uwagi na stan epidemiologiczny przysięgi odbędą się w zaostrzonym reżimie sanitarnym z ograniczoną liczbą gości.

6 Mazowiecka Brygada OT: WĘDRZYN, godz. 9:00

To będzie już 14 przysięga Terytorialsów z Mazowsza. 82 kolejnych ochotników wypowie słowa roty przysięgi wojskowej. Uroczystości odbędą się na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie. Ze względu na reżim sanitarny przysięga odbędzie się bez zaproszonych gości. Będzie za to nagrywana, a materiał zostanie udostępniony rodzinom żołnierzy.

To wyjątkowa w historii 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialenj przysięga wojskowa, bo będzie miała miejsce z daleka od rodzin i domów żołnierzy przysięgających. 13 dotychczasowych uroczystości odbyło się w stałym rejonie odpowiedzialności – południowym Mazowszu. Ostatnia miała miejsce 23 lutego w Sierpcu. W marcu WOT zmienił model funkcjonowania ze szkoleniowego na kryzysowy, tym samym zawieszono wszystkie szkolenia dla żołnierzy OT. Odmrożenie aktywności w polu nastąpiło z dniem 1 czerwca, by 29 dni później rozpoczęło się pierwsze w czasach pandemii szkolenie nowych żołnierzy 6MBOT.

W związku z obostrzeniami, które ciągle nas obowiązują, sobotnia przysięga odbędzie się bez udziału rodzin i gości, prawie 400 kilometrów od miejsca w którym nowi Terytorialsi rozpoczęli swoją wojskową drogę. Złożenie przysięgi dla większości z nich, będzie spełnieniem marzeń a dla wszystkich zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia. Uroczystość zostanie uwieczniona na video, a następnie przekazana jako pamiątka wszystkim uczestnikom wydarzenia.

9 Łódzka Brygada OT: KUTNO, godz. 10:00; ZGIERZ, godz. 13:00

W najbliższą sobotę w Kutnie i Zgierzu uroczystą przysięgę wojskową złoży 100 żołnierzy, którzy ukończyli szkolenie podstawowe. Przysięgając na sztandar wojskowy zasilą szeregi 91 batalionu lekkiej piechoty w Zgierzu i 92 batalionu w Kutnie. Wśród 100 kandydatów (w tym 12 kobiet) są uczniowie, studenci m. in. pedagogiki i wychowania fizycznego, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, prawnicy, nauczyciele, instruktorzy walk wręcz oraz położna – mają od 18 do 50 lat.

Terytorialsi co miesiąc będą powoływani na szkolenia rotacyjne a raz w roku na dwutygodniowe szkolenia na poligonie. Ich zadaniem będzie przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W szeregach żołnierzy 9ŁBOT służą już małżeństwa, rodzice i dzieci, nauczyciele i ich uczniowie – jest ich już ponad tysiąc.

Źródło: infowire.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *