24 marca w dzienniku urzędowym Ministra Obrony Narodowej ukazała się decyzja, która porządkuje kwestie formalne związane z funkcjonowaniem Biura ds. Programu „Zostań́ Żołnierzem Rzeczypospolitej”, Biura ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej oraz Biura ds. Proobronnych.

Podpisana przez Sekretarza Stanu Tomasza Zdzikota decyzja nr 46/MON (Dz. Urzędowy MON Nr 58/2020) wprowadziła zmiany w wykazie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych:

  • Zostało dodane Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej” z podporządkowaniem pod Ministra Obrony Narodowej;
  • Usunięto Biuro ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej oraz Biuro ds. Proobronnych podporządkowane do tej pory pod Sekretarza Stanu.

Tym samym Biura ds. Programu Zostań Żołnierzem, które jest kierowane przez gen. bryg. dr inż. Artura Dębczaka, przejęło obowiązki zlikwidowanych biur i zostało podporządkowane bezpośrednio pod Ministra Obrony Narodowej. Ppłk rez. Grzegorz Kwaśniak i Waldemar Zubek, dyrektorzy Biura ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej oraz Biura ds. Proobronnych objęli stanowiska zastępców generała Dębczaka.

Fot. Biuro ds. Proobronnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *