W piątek, 15 grudnia, w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie miało miejsce oficjalne powitanie żołnierzy powracających z XIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Łotewskiej. Ciżbę żołnierzy, którzy spędzili ostatnie 6 miesięcy na misji w Łotwie, witano w ramach batalionowej grupy bojowej Sojuszu, pod kanadyjskim dowództwem, zgodnie z decyzją szczytu NATO w Warszawie.

Generał brygady Jacek Ostrowski, reprezentujący Dowódcę Generalnego RSZ, podkreślił, że żołnierze stanowili doskonałych ambasadorów Rzeczypospolitej Polskiej. W obliczu trudnej i niestabilnej sytuacji geopolitycznej w Europie, szczególnie na tzw. flance wschodniej, priorytetem Sojuszu jest zapewnienie bezpieczeństwa, co obejmuje również państwa nadbałtyckie, jak Łotwa. Gen. Ostrowski podkreślił wagę tego zadania.

Powracających żołnierzy w Braniewie serdecznie powitali nie tylko przełożeni, ale także ich rodziny, które cieszyły się z udanego powrotu. Uroczystość zakończyła się defiladą wojskową, dodając uroku temu doniosłemu wydarzeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *