Rozpoczyna się jedno z kluczowych ćwiczeń dla polskich sił zbrojnych w tym roku – DZIK-23. Zaangażowana w nie jest 16 Dywizja Zmechanizowana, a oficjalne otwarcie odbyło się pod przewodnictwem zastępcy dowódcy 16DZ, gen. bryg. Dariusza Kosowskiego.

Inauguracja ćwiczenia:

Ceremonia rozpoczęcia ćwiczenia miała miejsce w jednym z poligonów wojskowych, gdzie zgromadziły się jednostki dywizji w pełnym stanie bojowym. Gen. bryg. Dariusz Kosowski, będący zastępcą dowódcy dywizji, podkreślił znaczenie ćwiczenia dla przygotowania jednostki do ewentualnych wyzwań operacyjnych.

Zabierając głos, kierownik ćwiczenia podziękował wszystkim uczestnikom za ich zaangażowanie i poświęcenie. Wyraził również nadzieję na efektywne i produktywne ćwiczenie, które pozwoli na osiągnięcie założonych celów szkoleniowych. Wskazał też na konieczność ciągłego doskonalenia umiejętności bojowych i zdolności dowodzenia w dynamicznie zmieniających się warunkach pola walki.

Cel ćwiczenia DZIK-23:

Ćwiczenie dowódczo-sztabowe DZIK-23 ma na celu przetestowanie zdolności dowodzenia oraz koordynacji działań między różnymi jednostkami 16 Dywizji Zmechanizowanej. Uczestnicy będą mieli okazję do szkolenia w realistycznych warunkach bojowych, co pozwoli na identyfikację ewentualnych luk w procedurach operacyjnych oraz na doskonalenie taktyki i techniki walki.

Ćwiczenie DZIK-23 to kolejny krok w procesie ciągłego doskonalenia i przygotowywania polskich sił zbrojnych do obrony kraju i sojuszników w ramach NATO. Zaangażowanie i profesjonalizm uczestników, pod przewodnictwem gen. bryg. Dariusza Kosowskiego, daje pewność, że ćwiczenie przyniesie oczekiwane efekty i wzmocni gotowość bojową 16 Dywizji Zmechanizowanej.

Fot. 16 Dywizja Zmechanizowana

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *